Ortopediske verksteder og klinikker

Ortopediteknisk

Det er essensielt for protesbrukere å ha gode ortopediingeniører og ortopediteknikere å samarbeide med. Tilpasning av proteser kan være tidkrevende og er av stor viktighet for alle protesebrukere. Det kommer stadig ny og forbedret teknologi og bedre løsninger på markedet. Momentum har god oversikt hva som rører seg på den ortopeditekniske fronten og over ortopediske verksteder og klinkikker både i Norge og i andre land.

På våre nettsider finner du mye nyttig informasjon om proteser og spesialutstyr. Du må også gjerne ta kontakt med oss for å få individuelle tips og råd.

På denne siden har vi laget en oversikt over ortopeditekniske ressurser i Norge

Nedenfor finner du en oversikt over ortopediske verksteder og klinkker i Norge.