Amputerade kan gå och cykla mer, de också…

Finsk kampanjaffisch, här i engelsk version.

Inte alla kampanjer för att få människor att gå och cykla mer, snarare än att ta bilen, gör en poäng att det finns amputerade i befolkningen de vänder sig till. Men en ny finsk kampanj gör det – i form av en affisch som visar en benamputerad protesanvändare.

Affischen är en av flera som ingår i en gång- och cykelkampanj som lanserades i maj av de finska nationella trafikmyndigheterna.

Hälsa och klimatfördelar

Budskapet som kan läsas mellan raderna i just denna affisch är att, ja då, amputerade är bland de många unga och gamla som kan skörda hälsovinsterna av mer promenader och cykling, förutom att de genom att lämna bilen kan bidra, de även minskade växthusgasutsläpp från transportsektorn.

Andra affischer i kampanjen visar en cyklande man, ett par eleganta damben som rör sig på trottoaren… Kort sagt, budskapet ska helst nå både det ena och det andra.

Kampanjen finns på det finska transportministeriets webbplats på finska, svenska och engelska. Affischerna finns även i tre språkversioner.

Ett finskt mål som ska uppnås

Finlands energi- och klimatstrategi har som ett av målen att omfattningen av gång och cykel ska öka med 30 procent till 2030. Den nya kampanjen ska tillsammans med många andra åtgärder bidra till att nå målet.

Departementet skriver att nästan en fjärdedel av alla resor kortare än en kilometer sker med bil och att motsvarande andel för två till tre kilometer långa resor är 60 procent.

”Om fler går och cyklar kommer det att förbättra energieffektiviteten i hela transportsystemet och minska utsläppen från trafiken”, säger transportminister Anne Berner.

– Den ökade träning som gång och cykling över korta sträckor innebär kommer också att ha en positiv effekt på människors välbefinnande och hela folkhälsotillståndet, tillägger hon.

Finska myndigheter är inte ensamma i världen om att uppmuntra sitt lands folk att cykla mer; Norska myndigheter är bland de andra.

fd / hhr