Amputerte kan gå og sykle mer, de også…

Finsk kampanjeplakat, her i engelskspråklig versjon.

Ikke alle kampanjer for å få folk til å gå og sykle mer, fremfor å ta bilen fatt, gjør et poeng av at det finnes amputerte i befolkningen de henvender seg til. Men en ny finsk kampanje gjør det – i form av en plakat som viser en benamputert protesebruker.

Plakaten er én av flere som inngår i en gå-og-sykle-kampanje som nå i mai ble satt i gang av Finlands nasjonale transportmyndigheter.

Helse- og klimagevinster

Budskapet som mellom linjene kan leses av akkurat denne plakaten er at, jo da, benamputerte er blant de mange unge og eldre som kan høste helsegevinster av mer gåing og sykling, foruten at de ved å la bilen stå kan bidra, de også, til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren.

Andre plakater i kampanjen viser et syklende menneske, et par elegante damelegger i bevegelse på fortauet … Kort sagt, budskapet skal helst nå frem til både den ene og den andre.

På det finske transportdepartementets nettsider er kampanjen omtalt på både finsk, svensk og engelsk. Der finnes også plakatene i tre språkversjoner.

Et finsk mål som skal nås

Finlands energi- og klimastrategi har som ett av sine mål at omfanget av gåing og sykling skal øke med 30 prosent innen år 2030. Den nye kampanjen skal sammen med mange andre tiltak bidra til at målet blir nådd.

Departementet skriver at nesten en fjerdedel av alle reiser kortere enn én kilometer skjer med bil, og at tilsvarende andel for to-tre kilometer lange reiser er 60 prosent.

«Hvis flere mennesker går og sykler, vil det forbedre hele transportsystemets energieffektivitet og redusere utslippene fra trafikken», sier transportminister Anne Berner.

«Den økte treningen som gåing og sykling over korte distanser medfører vil i tillegg spille positivt inn på folks velvære og hele den offentlige helsetilstanden», tilføyer hun.

Finske myndigheter er ikke alene i verden om å anspore sitt lands befolkning til å gå å sykle mer; norske myndigheter er blant de øvrige.

fd/hhr

Legg igjen en kommentar