Engasjer deg aktivt medlem i Momentum

Momentum ønsker seg flere aktive medlemmer.

Vi ønsker også flere medlemmer generelt.

Dessuten er vi på jakt etter flere aktive medlemmer som ønsker å engasjere seg organisasjonen.

Et av våre mål er gi medlemmer og potensielle medlemmer ny og viktig informasjon som kan være til stor hjelp i en ellers kanskje uoversiktlig og vanskelig situasjon.

Som aktivt medlem kan DU bidra til å hjelpe andre som er, eller har vært, i en lignende situasjon som deg.

Hvorfor engasjere seg i Momentum?

Vi trenger deg som kan jobbe godt i et team, på egenhånd og/eller er initiativrik. Momentum har flere verv hvor det er behov for personer som har tid, mulighet og lyst til å være med i det viktige arbeidet med å hjelpe andre som er i samme situasjon. Vi jobber stadig med ulike mål for vår organisasjon.

Det finnes mange ulike måter du kan engasjere deg på, være aktiv og påvirke organisasjonen. Momentum får fra tid til annen henvendelse via e-post, kommentarer på facebook, telefoner og generelt andre henvendelser vi gjerne tar i betraktning i våre beslutningsprosesser. Det er også mulig å kunne gi tilbakemelding via eksempelvis et spørreskjema som gjøres tilgjengelig på internett.

Som medlem av Momentum vil likevel det første naturlige steget være å delta lokalt på lokale medlemsmøter hvor din mening skal bli lyttet til. Her skal du kunne delta aktivt og være med på å si din mening om tilbudet lokalt, og også be leder og andre tillitsvalgte komme med innspill videre til andre ledd i organisasjonen til hvordan ting kan og bør gjøres. Det er naturlig at det først og fremt er våre medlemmers meninger som står i sentrum for hvordan organisasjonen bør og skal formes.

Dersom du deltar på ulike arrangementer, enten lokalt eller nasjonalt, vil du ofte i ettertid motta en spørreundersøkelse som er ment å kartlegge ulike innspill, ønsker og behov deltagerne har. Dette vil først og fremst være innspill til aktiviteten du selv har deltatt på, men under arrangementet vil det som regel være gode muligheter til å lufte tanker og ideer som vi mer enn villig lytter til.

Om du engasjerer deg som tillitsvalgt, enten som likeperson, styremedlem, vara eller i et utvalg, vil du i mange situasjoner få muligheten til å delta i ulike forum som omhandler det aktuelle arbeidsområdet du er engasjert i. Her vil du i noe større grad kunne få muligheten til aktivt å engasjere deg og påvirke organisasjonen gjennom det arbeidet vi gjør. Samtidig vil du, gjennom disse forumene, kunne få gjennomslagskraft for din oppfatning av hvordan vi kan og bør jobbe på ulike områder.

For at endringer skal kunne tre i kraft vil det åpenbart også være nødvendig at det er gjennomførbart og at det foreligger en større del av medlemsmassen og/eller de tillitsvalgte som selv ser slike endringer tre i kraft. Det er likevel ofte ikke nok med en idè alene dersom dette vil innebære ulike former for merarbeid i organisasjonen. Da vil det være aktuelt om du selv stiller deg villig til å bidra på det området du selv ønsker endringer.

 

Fordeler for deg som aktiv:

  • Du har mulighet til å være med på å forme Momentum akkurat slik du mener organisasjonen bør være med de prioriteringene du mener vi bør sette høyest!
  • Vervet kan gi deg gode muligheter til å påvirke politiske prosesser og til å se hva som skjer på protese og amputasjonsfronten ute i verden.
  • Du kan få være med på å gjennomføre ulike aktiviteter du mener er relevant og som du ønsker å tilby våre medlemmer der du ønsker!
  • Vervet kan gi deg mye god arbeidserfaring innenfor mange ulike spennende områder, eksempelvis som likeperson, innen media, administrasjonsarbeid, økonomi og ledelse. Dette vil du kunne få attestert til din CV og jobbsøknad!
  • Vervet skal ikke gi deg økonomiske ulemper, og er du med på å arrangere en aktivitet vil ikke dette koste deg annet enn tiden du bruker for å gjennomføre arrangementet!

Verv som kan være aktuelle:

  •  Medlemmer til ulike styrer
  • Samfunnspolitisk utvalg og engasjement i aktuelle og relevante brukerutvalg.
  • Informasjonsutvalget, administrativt arbeid for støtte til utviklingen av flere aktuelle og nye treningstipshefter for ulike amputasjonsnivåer og aktiviteter.  Les mer om våre utvalg
  • Likepersoner i ulike regionlag. Her trengs ofte likepersoner med ulike erfaringer, ulike amputasjonsnivåer, alder og kjønn.

Er du interessert i å engasjere deg, ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Du finner kontaktinfo under

Ønsker du kontakt med noen i hovedstyret finner du kontaktinfo her

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu