De ger amputerade en boost

Kamrater redo för handling
Inkommande och erfarna kamrater deltog i helgens kurs i Oslo. Här har fotografen samlat majoriteten av dem. Fram från vänster: Bjørn Røhne, Erik Haugen (biträdande kursledare), Kjetil Bragstad, Merete Linde-Nielsen och Steinar Hansen. Bak från vänster: John Arne Rosenlund, Line Cathrine Miller, Mark Miller, Rolf E. Nilsen, Marit Havre-Nilssen, Vigdis Hansen, Arne Bredland, Liv Røhne, Nils Kåre Lohne-Fosserud och Arne Wilberg (kursledare). Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

 

Inkommande kamrater fick förstagångsutbildning, medan etablerade kamrater uppdaterades…

Så var det när Momentum i helgen (fredag 29 september – söndag 1 oktober) höll en ny i raden av sina kamratkurser, på ett hotell på Helsfyr i Oslo.

En Momentum-peer är oftast en amputerad som är väl tillbaka i vardagen och därmed har ballasten att möta en ny amputerad för att hjälpa – genom att lyssna och informera och inspirera – att den nya amputerade ser ljus i slutet av tunneln och hittar utväg.

Men en Momentum-kamrat kan också vara en anhörig till en amputerad – en anhörig som upplevt att det inte nödvändigtvis är lätt att bo nära en amputerad och därmed kan ge användbara tips till nya amputerades anhöriga.

Mycket jobb under kamratkursen, men också goda måltider och mycket trevlig pratstund. Här ser vi en del av kursgruppen vid lördagens lunchbord. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.
Mycket jobb under kamratkursen, men också goda måltider och mycket trevlig pratstund. Här ser vi en del av kursgruppen vid lördagens lunchbord. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Gör livet bra…

Mycket jobb under kamratkursen, men också goda måltider och mycket trevlig pratstund. Här ser vi en del av kursgruppen vid lördagens lunchbord. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Kamratarbete är alltså ett slags göra-livet-bra-för-andra-arbete och är högt prioriterat i Momentum, föreningen för arm- och benprotesanvändare. I föreningen ingår även personer som använder proteser av andra skäl än amputation.

Helgens kamratkurs var den andra i en aktuell serie av sådana kurser; den första hölls på senvintern i år, den tredje hölls nästa februari.

Men Arne Wilberg, ledare för Jämställdhetsnämnden i Momentum, säger: ”Blir intresset för stort måste vi köra en kurs till.”

Det ligger i alla fall i korten att Momentum i framtiden startar en ny serie kamratkurser, förklarat både med ett naturligt avhopp av aktiva kamrater och med föreningens mål att aktiva kamrater ska få sina kunskaper fräscha upp vart femte år.

Bra feedback

Denna målsättning bygger på att myndigheterna kräver kvalitetssäkring av kamrattjänsten i en förening som Momentum.

Wilberg försäkrar sig själv att kamratarbete är användbart och uppskattas av nya amputerade och anhöriga: ”Vi får mycket feedback på det, det är bara positivt, det vi hör.”

Momentum har i grova drag räknat till 80 auktoriserade kamrater idag och är därmed, enligt Wilberg, välskodd, även om han ser att vissa delar av landet har mindre bra täckning än andra.

Den ojämna fördelningen kan kompenseras, förklarar Wilberg, genom att en kamrat från ett Momentums lokallag kan skickas långt bort för att ta på sig ett uppdrag på en plats där det inte finns någon lokal kamrat som kan rycka in.

f.

Läs mer om kamratarbete i Momentum
Vill du träffa en jämställd? läs mer här