De lika:


Bra kamrater, allt bättre kamrater… Denna grupp, som inkluderar väl erfarna och mindre erfarna kamrater, samlades i helgen för en kamratkurs i Oslo. De verkar ha kul. Kanske lockar bilden icke-jämställda att bli jämställda… (Foto: Hans Hekneby Reinertsen)

Pelare i Momentums arbete

Erfarenhetsutbyte är ett viktigt inslag när kamrater i Momentum är samlade, påpekar Arne Wilberg som är ledare för föreningens kamrat- och anhörignämnd.

Wilberg var i kraft av sin position en av nyckelpersonerna när Momentum i helgen, 10-12. februari, arrangerade en serie av sina kamratkurser i Oslo (för kamrater och släktingar.)

På sådana här kurser är det viktigt att deltagarna blir bra eller ännu bättre kamrater, som de som på uppdrag av Momentum träffar nya amputerade för att lyssna och informera och inspirera.

Puff i ryggen

Kort sagt ska kamraterna ge nya amputerade en knuff i ryggen för att se och ta vara på möjligheter att komma in i en bra vardag.

Att driva en kamrattjänst har lästs och antagits som en mycket viktig uppgift för Momentum. Ja, peer manager Wilberg säger att ”det här är det viktigaste vi gör.”

Därmed är det tydligt att lika är för pelare att räkna i Momentum-arbetet.

En kamratkurs i Momentums regi ger grundläggande kunskaper om hur en kamrat ska gå tillväga i mötet med en ny amputerad. Dessutom ger det en möjlighet att så att säga koppla ihop teori med verkligheten, genom att kamrater utbyter erfarenheter, berättar för varandra om vad de var och en har upplevt i möten med nya amputerade.

Erfarenhet som är ”guld värd”

Nils-Odd Tønnevold (Momentum-ledare) och Geir Bornkessel är bland de amputerade i Momentum som har många års erfarenhet av att vara jämställda och under helgens kurs hörde de till dem som mindre erfarna kamrater kunde ha nytta av att lyssna på.

Jämställdhetschefen Wilberg säger om Tønnevold och Bornkessel: ”Det är klart att de med den erfarenhet de har är guld värda för de som är i startgropen som jämlikar.”

Enligt Wilberg har Momentum ett 80-tal kamrater runt om i Norge och ett par dussin av dem deltog i helgens kurs på ett hotell i Oslo.

Förfriskning vart femte år

Wilberg berättar att gammalt peer-to-peer-kursmaterial nyligen har uppgraderats, och att det delvis är inspirerat av erfarenheter som Momentum-representanterna Kristin Holter-Sørensen och Nils-Odd Tønnevold tog med sig hem till Norge från ett besök i USA i somras (se artiklarna Amerikansk handbok för kamrater och Umgänge med amerikanska amputerade gav mersmak i Momentum-tidningen Livsglede 3/2016).

Barn-, ungdoms- och familjedirektoratet (Bufdir) verkar sedan en tid tillbaka med regler som kräver att en förening som Momentum säkerställer kvaliteten på kamrattjänsten och Wilberg säger att Momentum har följt upp detta genom att besluta att etablerade kamrater ska genomgå repetitionskurser vart femte år.

Rollspel under helgens kurs i Oslo: Kristin Holter-Sørensen spelar en ny amputerad, Nils-Odd Tønnevold spelar en jämlik. (Foto: Hans Hekneby Reinertsen)