Arv och gåvor

Momentum har genom åren fått individuella gåvor som betytt mycket och som gjort att vi kunnat göra mer för fler amputerade och anhöriga. Vi är mycket tacksamma för detta.

På denna sida och genom broschyren ”Testamentariska gåvor” berättar vi hur du som funderar på att ge en gåva eller testamente till Momentum kan göra detta på ett säkert sätt och vara säker på att din vilja respekteras.

I Norge finns idag ca. 5 000 personer som saknar en eller flera kroppsdelar till följd av dysmeli (medfödd), sjukdom eller olycka. Många lever bra med amputation, men det känns alltid brutalt när det slår till. Lyckligtvis går det att lägga det bakom sig, men det är ingen hemlighet att många har nedsatt livskvalitet på grund av sin amputation och till stor del är utlämnade till engagerade vårdpersonal och engagerad familj för att få ett fullt liv.

”Det är bättre att tända ett ljus – än att förbanna mörkret.”

Det är vårt motto och i Momentum arbetar vi för att personer med amputation ska få ett bättre liv. Det gör vi bland annat genom att främja innovativ forskning och innovation inom det ortopediska yrkeslivet i Norge, genom att aktivt arbeta för bättre kvalitet i alla led av behandlingskedjan och inte minst genom vårt kamratarbete där vi ger en utsträckt hand till de som behöver det.

Vårt mål är att ingen i vår målgrupp ska uppleva att bli lämnad åt sig själv, utan bli uppvaktad av en medmänniska som känt det på kroppen. Vi vill tacka de som under åren gynnat Momentum och vårt arbete och har gjort detta häfte för dig som kan tänkas testamentera till Momentum nu eller i framtiden.

Ladda ner broschyren: Ge något tillbaka

Vid skänkning av gåvor: Du har rätt att dra av skatt på gåvor som ges till frivilligorganisationer. För att avdragsrätten ska gälla måste den totala gåvan vara minst 500 NOK under inkomståret. Det maximala avdragsbeloppet är 50 000 NOK per år. Beloppen gäller per givare. Du kan dock ge mer än så här
får bara skatteavdrag för de första 50 000. Ring Momentum på telefon 40 00 43 60 eller skicka ett e-postmeddelande till info@momentum.nu om du har frågor.

Aktivera i Momentum

Momentum vill ha fler aktiva medlemmar som på olika sätt kommer att bidra till organisationens arbete och utveckling.

Läs mer om hur du kan bli aktiv i Momentum här >>

 

Livsglädje 2 - 2003

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu