Händelser i Momentum

Momentum arrangerar sociala sammankomster, helger, temakvällar mm över hela landet.

Årskalendern för 2022 finns tills vidare på länken här.

evenemang

Momentum handlar om att ha aktiv och engagerat migmedlemmar i hela landet. Flera stora nationella evenemang hålls varje år. Momentum erbjudanden, turer, kurser, samlingar och utbildningar av olika slag.

Momentum har sju regionala lokallag. Lokallagen arrangerar aktiviteter och möten för medlemmarna i sitt område, men bjuder också gärna in medlemmar från andra områden att delta.

Vissa aktiviteter är av det sociala slaget som julluncher och sommarfester, andra är av professionell karaktär i form av kurser och föreläsningar. Dessutom finns det många evenemang med fokus på fysisk aktivitet.

Exempel på aktiviteter är:
Ridning, alpina helger, deltagande i Riddarveckan, vårfest, aktivitetshelg, kurskvällar, medlemsträffar mm.

Alla evenemang annonseras på vår hemsida samt på vår Facebooksida och grupp .

Höga resekostnader?

Efter beslut av direktionen kan resekostnader täckas enligt det billigaste lämpliga resesättet vid Momentums evenemang. Resan täcks på liknande sätt som patientresor. Dokumentation över resorna och vem som reser ska finnas.

För medlemmar som har anmält sig till evenemanget gäller följande priser:

  • Bilstöd enligt taxor för 2020: 3,50 NOK per km.
  • Ett passagerartillägg på 1 NOK per kilometer ges. Namn på passagerare måste anges. Flera passagerare i en bil ger bara en självrisk.
  • Kollektivtrafiken täcks på bekostnad av det billigaste bekväma resesättet.
  • Vanliga krav på vouchers/dokumentation.
  • Kostnader för kost och logi under resan täcks inte.
  • Självrisk 1500 NOK per reseräkning. Vid användning av kollektivtrafik ska en reseräkning levereras per resenär.
  • Blankett för reseräkning ska vara korrekt ifylld.
  • Anmälan ska lämnas in senast två månader efter resan.

Ladda ner reseräkningsformulär här .

Vi hoppas att detta ska göra det möjligt för fler som har en lång resa att delta i fler evenemang i andra delar av landet.

Vill du ge oss feedback på detta, eller ge input?

Kontakta oss gärna på info@momentum.nu.

 

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu