Momentum deltar på viktiga arenor internationellt.

Norge är en liten nation i en stor värld och mycket av utvecklingen inom protesteknik, hylsteknik, kirurgi och mycket mer sker just utomlands. Vidare finns det flera användarorganisationer i andra länder med betydligt längre och bredare erfarenhet inom olika områden som Momentum kan dra nytta av. Det är viktigt och lärorikt, både för din egen del och för vår målgrupp, att förtroendemän kan hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom dessa områden.

 

Utveckling och mässor

Inom utvecklingen av proteser, ortoser, ärmar, kosmetika och andra relaterade produkter hålls en mässa för detta vartannat år i Leipzig. På mässan finns de största aktörerna inom området, som Ôssur, Ottobock, Fillauer, Steeper och flera andra. Både stora och små, kända och mindre kända aktörer finns på plats. Sådana forum kan vara både viktiga och inspirerande att komma i kontakt med för att få erfarenhet av hur saker och ting går till på andra håll. Det är inte givet att de upplägg man har i Norge blir permanenta och då är det viktigt att följa alternativa upplägg och lösningar på de problem som kan uppstå och samtidigt kunna ha underlag för att argumentera för olika upplägg som andra har redan erfarenhet av från annat håll. Antingen för att förändra systemen som de är idag till det bättre, eller se till att de upplägg som ändras inte får olyckliga konsekvenser och påverkar en grupp mer än en annan.

Politik och internationella konferenser

Det finns också mycket politik som kan påverkas även på den internationella arenan. Genom IC2a (International Confederation of Amputee Acosiation) och WHO har tidigare ledaren, Nils-Odd Tønnevold, bidragit till att upprätta en 60-punktslista med olika krav på amputerades rättigheter i sin behandling genom den nationella hälso- och sjukvården. Vidare hålls en världskonferens för ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) vartannat år. ISPO är ett forum för yrkesverksamma som arbetar med frågor som rör proteser och ortoser. Det handlar ofta om kirurger, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, läkare, ortopedingenjörer m.fl. Under världskonferensen samlas ofta världsledare inom branschen och möjligheterna att fånga upp den senaste utvecklingen inom olika intresseområden här är stora! Detta är av stort värde både för individen som deltar, men inte minst för Momentum och vår målgrupp.

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu