Lokalt arbete

Socialt och aktivt

Genom regionala team i hela landet arbetar Momentum med kamratarbete och lågtröskelservice för medlemmarna.

En översikt över Momentums regionlag hittar du här.

Regionlagen erbjuder aktiviteter och evenemang för medlemmar och andra i hela landet.
Se vad som händer

De regionala teamen ansvarar även för kamratarbete runt om i Norge.
Läs mer om Momentums kamrater och anhörigkontakter här

Momentum arbetar lokalt med bland annat kamratarbete, där vi söker ge information som är relevant för de som befinner sig i en utsatt situation och behöver vår kunskap och erfarenhet. Organisationen utbildar årligen flera jämnåriga som bor i olika delar av landet och bidrar på frivillig basis med besök av de som har behov av det. Både amputerade, protesanvändare och anhöriga kan bli jämställda.

Vidare försöker Momentum erbjuda olika lågtröskelerbjudanden lokalt för sina medlemmar. Detta är först och främst en aktiv och social arena där medlemmarna ges möjlighet att träffa varandra, dela erfarenheter och komma med input. Sådana aktiva och sociala arenor kan vara grillar, julluncher, julbord eller en aktivitet lokalt. Utbudet varierar givetvis med medlemskapet lokalt och medlemmarnas engagemang.

Exempel på sådana typer av aktiviteter är Golf på Atlungstad i Momentum Innlandets regi, Aktivitetshelg på Hurdalsjøen i Momentum Östs regi och julbord på Geilo i Momentum Västs regi. Om du har en idé om ett sådant erbjudande eller saknar en sådan arena lokalt så uppmanar vi dig att engagera dig lokalt och hjälpa till att lägga ett erbjudande till andra i liknande situation!

Lokalt kan det också finnas möjligheter att påverka politiken genom att bidra som representant för Momentum på uppdrag av amputerade och protesanvändare i olika brukarnämnder. Sådana brukarval finns ofta i anslutning till sjukhus, rehabiliteringscenter och andra offentliga institutioner på kommun- och länsnivå.

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu