Momentum pris

Känner du någon som har gjort en extraordinär insats för amputerade?

Momentum delade ut Momentumpriset för första gången 2004 och sedan dess har det blivit en tradition. På så sätt vill vi hedra den eller de som gjort en särskild insats för protesanvändare och anhöriga.

Momentumpriset för extraordinära insatser

Skicka gärna förslag på en individ, ett ämne, en avdelning, en institution/organisation eller ett företag som på ett eller annat sätt ansträngt sig långt utöver det vanliga och som du därför tycker bör få:

 

Momentumpriset för bästa protetiska kosmetika

På samma sätt kommer vi att fokusera på protesens utseende med särskild tonvikt på form och form och uppmuntra innovation och nytänkande inom området. Vi vill bjuda in dig att lämna ett förslag till den/de du tycker ska få: Bild på kosmetika ska bifogas nomineringen.

Tidigare pristagare:

  • 2019 – Momentums hederspris: Sigrun Solberg
  • 2018 – Momentums hederspris: Hans-Emil Møller-Hansen
  • 2015 – Geir Bornkessel
  • 2010 – Momentums hederspris: Nils-Odd Tønnevold
  • 2010 – Ortopedingenjör: Roger Gsell Ortopedisk Teknik Ryen i Oslo, Ottestad Rehabiliteringscenter Hamar och Bakke Centrum för behärskning och rehabilitering.
  • 2008 – Bjørg Nodeland, Jan Risnes, ortopedtekniker på OCH Ortopediavdelningen i Oslo och Rehabiliteringsavdelningen på Haukeland
  • 2007 – Momentums hederspris: Tor Dalsheim
  • 2007 – Anne Berit Flaaten, Vebjørg Walle och Fredrik Johansen
  • 2005 – Paret Liv Karin och Rune Søstuen
  • 2004 – Kjetil Atterås från Atterås Ortopediteknikk och Tomm Kristensen från Norsk Teknisk Ortopedi

Nominering och förslag

Den som vill kan nominera kandidater.

Förslag ska vara motiverade och innehålla namn, adresser och telefonnummer till både förslagsställaren och de kandidater (med en liten reservation om antalet) som kommer att bjudas in till prisutdelningen.

Priset kommer att delas ut under den årliga Momentum Weekend.

Mer information kan fås genom att ringa Momentum på tel. 40 00 43 60 eller e-post info@momentum.nu

Förslag på kandidater ska vara Momentum tillhanda senast i slutet av april varje år. Skicka ditt förslag till Momentum via e-post info@momentum.nu

Det är huvudstyrelsen i Momentum som utvärderar inkomna förslag och utser pristagare.

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu