Informationsarbete, kurser och socialpolitiskt arbete

Huvudstyrelsen för Momentum arbetar med den nationella verksamheten

Momentum har en huvudstyrelse som arbetar mycket med administrativt arbete, projekt och aktiviteter på nationell nivå. Mycket av arbetet vi gör styrs av bland annat vilka krav som myndigheterna ställer på oss som en organisation. Projekt vi fokuserar på kan vara utveckling av informationsmaterial, kurser av de lokala landstingen, kartläggning av bidrag till verksamhet, drift av medlemstidningen Livsglede, drift av sociala medier, övergripande kamratarbete och samordning av detta samt socialpolitik arbete.

Aktiviteter och projekt som bedrivs i direktionens regi får ofta bidrag genom åtgärder som Damstiftelsen och andra olika fonder och stiftelser. Sådana projekt och evenemang syftar till att omfatta de flesta, om inte alla, medlemmar i organisationen. Det kan dock även förekomma projekt eller aktiviteter som också begränsas till särskilda aktiviteter och/eller medlemsgrupper i organisationen. Man strävar efter att sätta in åtgärder för att kunna omfatta medlemmar oavsett bostadsort. Det är ändå en utmaning som organisationen kontinuerligt fokuserar på. Några exempel på aktiviteter som genomförts de senaste åren är skidträffar på Venabu, Momentum weekend i Harstad, Fevik, alpin samling i Myrkdalen på Voss. Om du har en idé om ett sådant erbjudande eller saknar en sådan arena nationellt så uppmuntrar vi dig att engagera dig och hjälpa till att lägga ett erbjudande till andra i liknande situation!

 

Olika projekt som kan vara aktuella att arbeta med i Momentum är utveckling av nytt informationsmaterial för träning, andra aktiviteter, sexualitet och samlevnad, fotoutställningar, annonskampanjer, kartläggningsstudier och mycket mer. I detta sammanhang kan det ofta vara aktuellt med ett samarbete med hälsopersonal och/eller andra behandlare som kan bidra med sin yrkeskompetens för att kvalitetssäkra den information som utarbetas. Organisationen kan genom till exempel Damstiftelsen få bidrag för detta. Även friköp av tjänst som sjukgymnast eller liknande!

Politiskt inflytande är också till stor del möjligt på nationell nivå. Det finns flera möjligheter att gå med i brukarkommittéer i olika hälsoregioner eller i delar av FFO som representant för Momentum. Här kan du få en särskild möjlighet att påverka politiska beslutsprocesser och ge rekommendationer och förslag på hur behandlingsförloppet för patienterna ska vara. Det ger också ett bra tillfälle att ta upp olika frågor som rör rättighetskränkningar för vår målgrupp och mycket mer.

Nedan kan du se olika dokument av relevans för att se vilket arbete Momentum har gjort de senaste åren, och vad vi jobbar med framöver.

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu