Välkommen till landsmötet 2021

Landsmötet hålls lördagen den 8. Maj

Riksmötet hålls i princip digitalt som smittläget är nu, men om det går att samlas fysiskt återkommer vi till aktuell plats.

Boka INTE flygbiljetter än!

Liv Karin skickar ut mer info när saker och ting är klarlagda.

 

Dagordning och förklaring till punkter finns nedan, samt i bilagan.

Dessutom har vi lagt upp bilder och info om val av huvudstyrelse under dagordningen.

 

 

Längst ner på sidan finns alla handlingar till riksmötet.

 

AGENDA riksmöte 2021

1. Öppnande, registrering av ombudsfullmakter

2. Konstitution, val av:
– ordförande för mötet
– två mötessekreterare
två ombud som ska underteckna protokollet tillsammans med mötesordförande och sekreterare.
– tre delegater som räknar kår.

3. Godkännande av dagordningen

4. Bearbeta och godkänna årsredovisningen för 2020

5. Behandla och fastställa årsbokslut och revisionsberättelse

6. Enskilda ärenden som främjas av eller genom direktionen

7. Program och handlingsplan

8. Kvotsbestämning

9. Bearbeta och anta budget för 2021

10. Urval av:
– styrelseordförande
– Vice ordförande
– styrelsemedlemmar
– valberedning
– revisor

11. Avslutning av årsmötet.

Årsmötet är öppet för alla intresserade.
Endast förtroendevalda från landstingen har rösträtt.

Punkt 4 på dagordningen.
BEHANDLA OCH GODKÄNNA ÅRSRAPPORT
Bilaga nr 1

Punkt nr 5 på dagordningen REDOVISNING OCH REVISIONSRAPPORT
Bilaga nr 2

Punkt nr 6 på dagordningen
ENSKILDA FALL (BOLAGSORDNING)
Bilaga nr 3

Punkt nr 7 på dagordningen HANDLINGSPLAN Bilaga nr 4

Punkt nr 8 på dagordningen MEDLEMSKONTENTIENT FÖR PERIODEN

Momentums direktion föreslår oförändrad medlemsavgift för kommande period. Personlig medlem kr. 350,-
Familjemedlemskap bestående av en personlig medlem kr 350, – Och kr. 100, – pr. hushållsmedlem över 15 år.
Hushållsmedlem under 15 år DKK. 50,- (godkännande av föräldrar)

Punkt nr 9 på dagordningen BUDGET
Bilaga nr 5

 

Punkt nr 10 på dagordningen (VAL)

Rekommendation från valberedningen för val av direktion i

Momentum för 2021 och 2022:

Kjetil Bragstad

Kjetil Bragstad

Roll - Ledare

Län – Bay

Omval 2 år

Petter Thime

Petter Thime

Roll - Suppleant

Län – Rogaland

Omval 2 år

Morten Berg

Morten Berg

Roll - Styrelseledamot

Län – Bay

Omval 2 år

Mark Miller

Mark Miller

Roll - Styrelseledamot

Län – Bay

Omval 2 år

Silje Bjerga Nesland

Silje Bjerga Nesland

Roll - Styrelseledamot

Län – Rogaland

Omval 2 år

Geir Bornkessel

Geir Bornkessel

Roll - Suppleant

Län – Spanien / Norge

Omval 2 år

Roar Olafsen

Roar Olafsen

Roll - Suppleant

Län – Inland

Nyval 2 år

Förslag från huvudstyrelsen:

Revisor: BDT Viken – omval – 2 år.

Valberedningen:

Elin Holen De Capitano

Elin Holen De Capitano

Valberedningen

Län – Rogaland

Omval 2 år

Hans Petter Børresen

Hans Petter Børresen

Valberedningen

Län – Bay

Omval 2 år

postadress

MOMENTUM –

FÖRENINGEN AV ARM OCH BEN PROSTATANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu