En inblick i en dansk systerförening

Efter inbjudan från den danska föreningen ”Amputationskredsen” reste representanter från Momentum till sin generalförsamling sista helgen i september.

Efter en tur med motorbåten till Colorline från Langesund till Hirtshals blev nästa stopp Feriecenter Slettestrand, där vistelsen var universellt utformad så att varje potentiell deltagare kunde delta så självständigt som möjligt.

Föreläsning av Knud Aarup om ett skevt Danmark

Helgen, som främst var inriktad på föreningsarbetet, hade även föreläsning av Knud Aarup, ledare för Socialpolitiska föreningen. Föreläsningen hade rubriken ”Samhälle-Danmark – framtidens välfärdssamhälle” och gav en kritisk inblick i situationen för de utsatta i Danmark, och hur denna kan komma att utvecklas i framtiden.

Under föreningsstämman tog föreningen upp frågor som hur de kan arbeta mer målmedvetet mot kamratarbete, vilka arrangemang som ska genomföras, politiska hjärtefrågor och samarbete i Norden

föreläsning och ett framträdande av den danske afghanske veteranen Niels Kristian Brinth. Här utmanas en av deltagarna till utmanande rörelser i rullstol.

Kvällen avslutades med en föreläsning och ett framträdande av den danske afghanske veteranen Niels Kristian Brinth, som nu arbetat med teaterföreställningar. Veteranen visade oöverträffade möjligheter med användning av rullstol och tekniker för att kompensera för förlamning i vissa muskler, inklusive att stå på händerna! ”Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid” – är något veteranen själv uttryckte som inspirerade honom att testa sina gränser när han först skadades.

Föreningar i Danmark

I Danmark finns i huvudsak 2 föreningar; Amputationscirkeln och Amputationsförbundet. Amputationskretsen är något mer beroende av sin paraplyorganisation Handikappförbundet för att söka medel för ekonomiskt stöd samt organisatoriska och formella krav. De arbetar mer än gärna med andra organisationer som har gemensamma intressen, över diagnosgrupper. Däremot har de många av samma frågor som Momentum vad gäller medlemsrekrytering, organisation, ansvarsfördelning, kamratarbete och liknande.

Den andra organisationen, Amputationsförbundet, är en mer fristående och privat organisation som startats på eget initiativ. De har en Facebook-grupp och har tagit fram en egen informationsbroschyr. Organisationen är något friare när det gäller hur bolagsordningen ska utformas, hur de ska organisera sig och vad de gör med de medel de själva samlar in.

Likasinnade någon annanstans

Semesteranläggning Slettestrand med lekplats för barn

Ett av målen i handlingsplanen för Momentum är samarbete med relevanta organisationer som har liknande målgrupp och/eller intressen som våra egna. Det är utan tvekan lärorikt och nyttigt att se hur andra arbetar för både sina egna intressen för sina egna medlemmar, men också gemensamma intressen som kan påverka vår organisation.

Hur andra föreningar löser liknande frågor som kamratarbete, organisationsform, kompetensutveckling för förtroendemän, evenemang, rekrytering av nya medlemmar med mera kan ge inspiration och underlag för förändringar i den egna organisationen. Ett exempel är också möjligheten att utbyta erfarenheter för de med särskilt sällsynta skador och diagnoser, som kan hitta varandra i större grupper över landsgränserna.

När det gäller vissa medlemmar, till exempel från söder och väster, kan det bli en kortare resa till evenemang i Danmark, möjligheterna kan öppna sig för en form av ytterligare samarbete under de kommande åren. Vem vet, kanske kommer det i framtiden också att finnas bättre möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte med andra i Norden?

Vill du engagera dig i vårt arbete, kontakta vår sekreterare eller medlemmar i huvudstyrelsen för mer information!

Lämna en kommentar