Engagera en aktiv medlem i Momentum

Momentum vill ha fler aktiva medlemmar.

Vi vill också ha fler medlemmar generellt.

Dessutom söker vi fler aktiva medlemmar som vill engagera sig i organisationen.

Ett av våra mål är att ge medlemmar och potentiella medlemmar ny och viktig information som kan vara till stor hjälp i en annars kanske förvirrande och svår situation.

Som aktiv medlem kan DU hjälpa andra som är, eller har varit, i en liknande situation som dig.

Varför engagera sig i Momentum?

Vi behöver dig som kan arbeta bra i team, på egen hand och/eller är initiativrik. Momentum har flera tjänster där det finns behov av personer som har tid, möjlighet och lust att vara delaktiga i det viktiga arbetet med att hjälpa andra som är i samma situation. Vi arbetar ständigt med olika mål för vår organisation.

Det finns många olika sätt att engagera sig, vara aktiv och påverka organisationen. Momentum får då och då förfrågningar via e-post, kommentarer på Facebook, telefoner och generellt andra förfrågningar vi gärna tar hänsyn till i våra beslutsprocesser. Det är också möjligt att ge feedback via till exempel ett frågeformulär som görs tillgängligt på internet.

Som medlem i Momentum blir dock det första naturliga steget att gå på lokala medlemsmöten där din åsikt kommer att lyssnas på. Här ska du kunna delta aktivt och vara med och uttrycka din åsikt om erbjudandet lokalt och även be chefen och andra förtroendemän att ge input till andra delar av organisationen om hur saker kan och bör göras. Det är naturligt att det först och främst är våra medlemmars åsikter som står i centrum för hur organisationen bör och bör formas.

Om du deltar i olika evenemang, antingen lokalt eller nationellt, får du ofta senare en enkät som är tänkt att kartlägga olika input, önskemål och behov hos deltagarna. Detta kommer först och främst att vara input till den aktivitet du har deltagit i, men under eventet brukar det finnas goda möjligheter att vädra tankar och idéer som vi mer än gärna lyssnar på.

Om du engagerar dig som förtroendeman, antingen som jämställd, styrelseledamot, suppleant eller i ett utskott, kommer du i många situationer att ha möjlighet att delta i olika forum som behandlar det aktuella arbetsområdet som du är engagerad i. Här kommer du i något större utsträckning att kunna få möjlighet att aktivt engagera och påverka organisationen genom det arbete vi gör. Samtidigt kommer du genom dessa forum att kunna påverka din uppfattning om hur vi kan och bör arbeta inom olika områden.

För att ändringar ska träda i kraft kommer det självklart också att krävas att det är genomförbart och att det är en större del av medlemskapet och/eller förtroendemännen som själva ser sådana förändringar träda i kraft. Det räcker dock ofta inte med en idé om det kommer att innebära olika former av extraarbete i organisationen. Då blir det aktuellt om du själv är villig att bidra inom det område du själv vill ha förändringar.

 

Fördelar för dig som aktiv:

  • Du har möjlighet att vara med och forma Momentum precis som du tycker att organisationen ska vara med de prioriteringar du tycker vi ska sätta högst!
  • Tjänsten kan ge dig goda möjligheter att påverka politiska processer och att se vad som händer på protes- och amputationsfronten i världen.
  • Du kan vara med och genomföra olika aktiviteter som du tycker är relevanta och som du vill erbjuda våra medlemmar där du vill!
  • Tjänsten kan ge dig mycket god arbetslivserfarenhet inom många olika spännande områden, till exempel som kamrat, inom media, administrationsarbete, ekonomi och ledning. Du kommer att kunna få detta certifierat för ditt CV och jobbansökan!
  • Tjänsten ska inte ge dig ekonomiska nackdelar och är du med och arrangerar en aktivitet så kommer detta inte att kosta dig något annat än den tid du lägger på att genomföra eventet!

Befattningar som kan vara aktuella:

  • Ledamöter i olika styrelser
  • Socialpolitisk nämnd och engagemang i relevanta och relevanta brukarnämnder.
  • Informationsnämnden, administrativt arbete för att stödja utvecklingen av flera aktuella och nya träningstipshäften för olika amputationsnivåer och aktiviteter. Läs mer om vårt urval
  • Kamrater i olika regionlag. Här behövs ofta kamrater med olika erfarenheter, olika amputationsnivåer, ålder och kön.

Om du är intresserad av att engagera dig, tveka inte att kontakta oss!

Du hittar kontaktuppgifter nedan

Vill du ha kontakt med någon i huvudstyrelsen hittar du kontaktuppgifter här

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu