Enkäten om kultur och fritid från FFO och UF.

Kultur och fritid är temat för FN-dagen för personer med funktionsnedsättning 3. december. I detta sammanhang vill Handikappades och Unga Handikappades gemensamma organisation ta reda på vilka eventuella hinder du som har en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom möter på kultur- och fritidsarenor. Du kan svara för dig själv eller som anhörig. Deadline för svar är den 23. oktober. Resultaten av undersökningen kommer att publiceras 3. december. Svara via denna länk, och vidarebefordra gärna enkäten till andra du känner som är relevanta!

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=794526X197596387X48502

vänliga hälsningar
Ingeborg Vea
Kommunikationsansvarig