Et innblikk i en dansk søsterforening

Etter en invitasjon fra den danske foreningen «Amputationskredsen», reiste representanter fra Momentum, til deres Generalforsamling siste helgen i September.

Etter en tur med hurtigbåten til Colorline fra Langesund til Hirtshals, var neste stopp Feriecenter Slettestrand, hvor oppholdet var universelt utformet slik at enhver potensiell deltager kunne delta mest mulig selvstendig.

Foredrag ved Knud Aarup om et skjevt fordelt danmark

Helgen, som hovedsaklig var rettet inn mot foreningens arbeid, hadde også foredrag ved Knud Aarup, leder for Socialpolitisk Forening. Foredraget bar tittelen ”Fællesskabs-Danmark – fremtidens velfærdssamfund” og ga et kritisk innblikk i situasjonen for vanskeligstilte i Danmark, og hvordan dette kan utvikle seg i fremtiden.

Under generalforsamling tok foreningen opp saker som hvordan de kan jobbe mer målrettet mot likepersonarbeid, hvilke arrangementer som skal gjennomføres, politiske hjertesaker og samarbeid i norden

foredrag og en oppvisning fra den danske afghanistan-veteran, Niels Kristian Brinth. Her utfordres en av deltagerne til utfordrende bevegelser i rullestol.

Kvelden avsluttet med et foredrag og en oppvisning fra den danske afghanistan-veteran, Niels Kristian Brinth, som nå jobbet med teaterforestillinger. Veteranen viste uante muligheter med bruk av rullestol og teknikker for å kompensere for lammelse i enkelte muskler, blant annet å stå på hendene! ”Ingenting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid” – er noe veteranen selv ga uttrykk for at inspirerte ham selv til å teste sine grenser når han først ble skadet.

Foreninger i danmark

I Danmark er det i hovedsak 2 foreningen; Amputationskredsen og Amputasjonsforeningen. Amputationskredsen er noe mer avhengige av sin paraplyorganisasjon, handicapforbundet, for å søke midler for økonomisk støtte, samt organisatoriske og formelle krav. De jobber mer enn gjerne sammen med andre organisasjoner som har felles interesser, på tvers av diagnosegrupper. De har likevel mange av de samme problemstillingene som Momentum hva gjelder medlemsrekruttering, organisering, ansvarsfordeling, likepersonarbeid og lignende.

Den andre organisasjonen, Amputasjonsforeningen, er en mer uavhengig og privat organisasjon som er startet etter eget initiativ. De har en facebookgruppe og utviklet en egen informasjonsbrosjyre. Organisasjonen står noe mer fritt med hensyn til hvordan vedtektene skal være utformet, hvordan de skal organisere seg og hva de gjør med midlene de selv samler inn.

Likesinnede andre steder

Feriecenter Slettestrand med lekeplass for barn

Et av målene i handlingsplanen for Momentum er samarbeid med relevante organisasjoner som har lignende målgruppe og/eller interesser som vår egen. Det er utvilsomt lærerikt og nyttig og se hvordan andre jobber for både deres egne interesser for deres egne medlemmer, men også felles interesser som kan påvirke vår organisasjon.

Hvordan andre foreninger løser like spørsmål som likepersonarbeid, organisasjonsform, kompetanseheving for tillitsvalgte, arrangementer, rekruttering av nye medlemmer og mer kan gi inspirasjon og grunnlag for endringer i egen organisasjon. Et eksempel er også muligheten for erfaringsutveksling for de med spesielt sjeldne skader og diagnoser, som kan finne sammen i større grupper på tvers av landegrensene.

Ettersom det for enkelte medlemmer, for eksempel fra sørlandet og vestlandet, kan være kortere reisevei til arrangementer i Danmark, kan mulighetene åpne seg for en form for videre samarbeid i årene fremover. Hvem vet, kanskje det i fremtiden også vil være bedre muligheter for samarbeid og erfaringsutveksling med andre i norden?

Har du lyst til å engasjere deg i vårt arbeid, ta kontakt med vår sekretær eller medlemmer av hovedstyret for mer informasjon!

Legg igjen en kommentar