06.10.22 – Styrelsemöte i huvudstyrelsen – digitalt