17.02.23 – Årsmøte Momentum Nord

Momentum Nord innkaller til regions årsmøte.

Tid: Fredag 17. februar på teams kl. 19.00. Møteinnkalling gjøres tilgjengelig på Momentum.nu og vår facebook-gruppe.
Dagsorden for regionårsmøte:

1) åpning av leder i Momentum sentralt, herunder registrering av møtedeltagere
2) konstituering, herunder valg av møteleder, møtesekretær og to
stemmeberettigede medlemmer, som skal undertegne protokollen, tellekorps på
to personer.
3) godkjenning av dagsorden
4) årsberetning
5) enkeltsaker fremmet av medlemmer
– se vedlagt skisse ang. forslag til Momentum Nord sin organisering
6) handlingsplan
– se handlingsplanen fra Landsmøtet
7) valg av
– leder
– evt. nestleder
– evt. styremedlemmer
– evt. varamedlemmer
8) Event. valg av valgkomite
9) Valg av delegater med vara til Landsmøtet

For Momentum Nord
Adm.sekretær Liv Karin Søstuen
Postboks 49 Skøyen, 0212 Oslo
Tlf: 40 00 43 60
info@momentum.nu www.momentum.