19.11.22 – Julemiddag med årsmøte i Momentum Sør-Øst

Momentum Sør-Øst inviterer til julemiddag med årsmøte

på Furulund Kro, Lørdag den 19.11, fra kl 13.00

Middag, dessert, te , kaffe og brus vil bli servert.

Momentum Sør Øst har gleden av å invitere til julemøte med middag og årsmøte på Furulund Kro.

Teknomed kommer og viser oss siste nytt innen proteser og ortoser.

Årsmøtet avholdes

Lørdag 19. november kl. 13.00.

Adressen er Stokke Ravei 158, 3160 Stokke

Påmelding innen 12. november via link her: Påmelding

eller til Merete Linde-Nielsen på tlf. 904 10 713. Egenandel kr 250,– betales på stedet.

Årsmøteagenda – innkalling

  1. Åpning, herunder registrering av møtedeltagere
  2. Konstituering, herunder valg av møteleder, møtesekretær og to stemmeberettigede medlemmer, som skal undertegne protokollen, tellekorps på to personer.
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Regionleders/regionstyrets årsberetning
  5. Enkeltsaker fremmet av medlemmer eller regionleder/regionstyret
  6. Handlingsplan
  7. Valg av- leder- evt. nestleder- evt. styremedlemmer- evt. varamedlemmer
  8. Event. valg av valgkomite
  9. Valg av delegater med vara til Landsmøtet

Hvis du ønsker saker som behandlet på årsmøte må dette være inne innen 10. oktober.

Velkommen til en hyggelig dag på Furulund kro.

Med vennlig hilsen

Styret i Momentum Sør Øst