15.-16.04.23 Riksmöte i Momentum

Riksmötets deltagare är direktionen och ombud från regionerna.

Mötet kommer att vara i Oslo/Gardermoen-området.