Årsmøte i Momentum Midt-Norge

Momentum Midt-Norge kaller inn til fylkesårsmøte hos AHM 12 Akutt-Hjerte-Lunge-Senteret i Trondheim, lørdag 23. februar 2019 kl. 13.00. Adressen er Prinsesse Kristinas gate 3, Trondheim

Vi skal være i FFO sitt møterom og det ligger i 1. etg til høyre når du kommer inn hovedinngangen. Det er siste bygg på venstre hånd når du kjører nedover hovedgaten på sykehusområdet.

Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her.

Dagsorden

  1. Åpning, velkommen
  2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning 2018
  5. Handlingsplan for 2019-2021
  6. Valg av Styre
  7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april
  8. Enkeltsaker/innkomne saker

Avslutning

Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Midt-Norge ihende senest 2. februar.

Påmelding innen 14. februar til Tor tlf. 46 63 06 42.

Momentum Midt-Norge håper at det er flere som kommer på årsmøtet. Det er viktig med engasjement, og vi trenger tilbakemeldinger fra våre medlemmer.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

styret for Momentum Midt-Norge