Årsmøte i Momentum Øst

Momentum Øst kaller inn til årsmøte

Momentum Øst kaller inn til fylkesårsmøte hos FFO Akershus på Lørenskog torsdag 28. februar 2019 kl. 18.00–20.00. Adressen er Solheimveien 62 B, 3. et., Lørenskog

Det blir enkel servering. Påmelding innen 21. februar til Steinar B. Hansen 
på tlf. 913 82 221 eller e-post: steinar@regnskapsnettet.no

Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her.

Dagsorden

 1. Åpning, herunder registrering av møtedeltakerne.
 2. Konstituering, herunder valg av møteleder, møtesekretær,  og to stemmeberettigede medlemmer,  som skal undertegne protokollen, samt tellekorps på to personer.
 3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
 4. Styrets årsberetning 2017-2018.
 5. Regnskap 2017-2018
 6. Enkeltsaker fremmet av medlemmer eller fylkesstyret.
 7. Handlingsplan for 2019.
 8. Budsjett 2019.
 9. Valg av styret (leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 4 varamedlemmer).
 10. Valg av valgkomite.
 11. Valg av delegater med vara til Landsmøtet.
 12. Valg av kandidater til styreverv i Momentum nasjonalt.
 13. Møtet heves.

Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Øst ihende senest 31. januar.

Med vennlig hilsen

styret for Momentum Øst