Årsmøte i Momentum Sør

Momentum Sør kaller inn til fylkesårsmøte hos Blatchford Sørlandet, tirsdag 26. februar 2019 kl. 18.00. Adressen er Skibåsen 42 B, Sørlandsparken, Kristiansand

Det vil bli litt informasjon fra Blatchford og hva de kan tilby. I tillegg vil leder i Sør informere litt om Momentum og vise noen bilder fra ulike arrangement han har deltatt på. Det blir enkel servering,

Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her.

Dagsorden

  1. Åpning, velkommen
  2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning 2018
  5. Handlingsplan for 2019-2021
  6. Valg av Styre
  7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april
  8. Enkeltsaker/innkomne saker

Avslutning

Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Sør ihende senest 4. februar.

Påmelding innen 18. februar til Terje tlf. 91 59 54 66.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

styret for Momentum Sør