Årsmøte Momentum Innlandet

Momentum Innlandet kaller inn til fylkesårsmøte på Hamar Bowling, lørdag 23. februar 2019 kl. 13.00

Adressen er Falsens gate 12 på Hamar

Påmelding innen 10. februar til Momentum 4000 4360 eller Liv Karin Søstuen 47 02 10 94, slik at vi kan bestille mat til riktig antall. Servering etter årsmøte og deretter bowling kl. 15.00.

Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her.

Dagsorden

  1. Åpning, velkommen
  2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning 2018
  5. Handlingsplan for 2019-2021
  6. Valg av Styre
  7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april

Avslutning

Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Innlandet ihende senest 27. januar.

Velkommen til en hyggelig dag på Hamar Bowling

Med vennlig hilsen

styret for Momentum Innlandet