04.05.21 Årsmøte Momentum Øst

Momentum Øst kaller inn til digitalt årsmøte den 4. mai kl 18:00

Påmelding innen 25. april til Liv Karin på info@momentum.nu

Dokumenter vil bli gjort tilgjengelig snarest mulig.

Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. 

Med vennlig hilsen

Styret for Momentum Øst