06.12.20 – Årsmøte og julelunsj i Momentum Sørvest

Momentum Sør-Vest innkaller til julelunsj og

fylkesårsmøte på Grand Hotell Egersund.

ÅRSMØTET AVHOLDES

Søndag 6. desember kl. 13.00 med påfølgende julelunsj

Adressen er Johan Feyers gate 3, 4370 Egersund

Påmelding innen 13. november info@momentum.nu eller tlf. 40004360.

Egenandel kr 100,– betales på stedet.

Mulighet for overnatting fra lørdag pris kr 500,– pr. pers.

Dagsorden
 1. Åpning, velkommen (registrering av møtedeltagere)
 2. Konstituering – valg av møteleder, møtesekretær og tellekorps
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap
 6. Saker fremmet til behandling på årsmøte
 7. Handlingsplan
 8. Budsjett
 9. Valg av styret,
 10. Valg av valgkomité
 11. Valg av årsmøtedelegater til Landsmøtet
 12. Forslag av kandidater til hovedstyret

Alle medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representanter.

Innkalling med saksliste, regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som skal

behandles på fylkesårsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før fylkesårsmøtet (15. november).

Saker som ønskes fremmet / behandlet på fylkesårsmøtet, må sendes styret innen 22. november.

 

Velkommen til en hyggelig dag på Grand Hotell Egersund.

Med vennlig hilsen

styret for Momentum Sør-Vest