05.12.20 – Årsmøte og julelunsj Momentum Midt-Norge

Momentum Midt-Norge innkaller til

julelunsj og fylkes- årsmøte på Scandic Hell, Stjørdal.

ÅRSMØTET AVHOLDES

Lørdag 5. desember kl. 11.30 med påfølgende julelunsj Adressen er Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal

Påmelding innen 20. november

til Eva-Lisa Borgen 900 14 261 eller Tor H. Aalberg 466 30 642.

Egenandel kr 100,– betales på stedet.

Dagsorden

 1. Åpning, velkommen (registrering av møtedeltagere)
 2. Konstituering – valg av møteleder, møtesekretær og tellekorps
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap
 6. Saker fremmet til behandling på årsmøte
 7. Handlingsplan
 8. Budsjett
 9. Valg av styret,
 10. Valg av valgkomité
 11. Valg av årsmøtedelegater til Landsmøtet
 12. Forslag av kandidater til hovedstyret

Alle medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representanter.

Innkalling med saksliste, regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som skal

behandles på fylkesårsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før fylkesårsmøtet (14. november).

Saker som ønskes fremmet / behandlet på fylkesårsmøtet, må sendes styret innen 21. november.

 

Her er valgkomiteens innstilling til styret for 2021-2022:

Steffen Hanslien

Joakim Øren Paulsen

Eva-Lisa Borgen

Sven Erik Almaas

Tor H Aalberg

 

Invitasjon til årsmøte og julelunsj

Årsberetning 2019 del 1

Årsberetning 2019 del 2

Resultat 2019

Resultatrapport 2020

Informasjon om økonomi

Årsberetning for 2020_0001

Årsberetning for 2020

Valgkomiteens innstilling

Velkommen til en hyggelig dag på Scandic Hell.

Med vennlig hilsen

Styret for Momentum Midt-Norge