Årsmøte og temakveld Momentum Sør-Øst

Momentum Sør-Øst kaller inn til fylkesårsmøte hos Teknomed i Sandefjord, torsdag 14. februar 2019 kl. 18.00. Adressen er Skolmar 13, 3232 Sandefjord

Etter årsmøtet og bespisning vil fysioterapeut Ingrid Undstad forklare og vise oss øvelser og la oss prøve noe av utstyret hos Teknomed. Bindende påmelding innen 1. februar til Momentum 4000 4360 eller info@momentum.nu

Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her.

Dagsorden

  1. Åpning, velkommen
  2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning 2018
  5. Handlingsplan for 2019-2021
  6. Valg av Styre
  7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april

Avslutning

Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Sør-Øst ihende senest 1. februar 2019.

Se invitasjonen her.

Velkommen til en hyggelig ettermiddag hos Teknomed

Med vennlig hilsen

styret for Momentum Sør-Øst