Årsmøteweekend Momentum Nord

Momentum Nord inviterer til årsmøte og en uforglemmelig weekend i Bodø med gamle og nye kjente. Det blir også avholdt likepersonkurs denne helgen.

Litt praktisk informasjon: For styremøtedeltagere er det gratis opphold og kjøring vil bli dekket med kr. 3,50 pr. km. Billetter til offentlig transport dekkes. Reiseregning må skrives og kvitteringer må vedlegges.

Utgifter for andre deltagere kan dekkes etter egne satser. Les mer her.

Egenandel for oppholdet kr 500,-. Gi beskjed om du kommer fredag eller lørdag. Prisen inkluderer overnatting frokost, lunsj og middag. Drikke bestiller og gjør du opp selv. For informasjon om hotellet og adkomst se https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bodo/scandic-havet

Bindende påmelding snarest og senest innen 1. februar til info@momentum.nu eller tlf. 4000 4360 og oppgi navn på deltakere­ (har du spesielle behov ift mat/allergi, rom/rullestol mv oppgi det samtidig). Gi beskjed om du ønsker årsmøtepapirer tilsendt.

 

Fredag 22. februar

17.00   Velkommen og informasjon om helgen

17.30   Kursstart for likepersonkurs og «mingling» for andre

19.00   Felles Middag

 

Lørdag 23. februar

09.00   Kursstart for likepersoner og erfaringsutveksling for andre

13.00   Lunsj

14.15   Samme som før lunsj

16.00   Årsmøte i Momentum Nord

19.30   Middag

 

Søndag 24. februar

09.00   Kursstart og erfaringsutvekling

11.00   Gruppeoppgaver/oppsummering

13.00   Lunsj

Pauser etter behov, forbehold om endringer underveis.

 

   DAGSORDEN for årsmøte

  1. Åpning, velkommen
  2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning 2018
  5. Handlingsplan for 2019-2021
  6. Valg av Styre
  7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april

Avslutning

Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Nord ihende senest 1. februar.

 

Hjertelig velkommen – Livsglad hilsen

MOMENTUM NORD