07.-09.05.21 Landsmøte og seminar for tillitsvalgte

Arrangementet gjennomføres i Oslo/Gardermoen området så lenge gjeldende retningslinjer kan overholdes.

Mer info kommer!