Styremøte for hovedstyret 7. november

Det blir styremøte for hovedstyret 7. november.

Om det er noen saker som medlemmer eller lokallags styrene ønsker skal bli tatt opp meldes dette inn snarest mulig

til Liv Karin på mail info@momentum.nu.