Styremøte for hovedstyret 10.-11. oktober

Det blir styremøte i hovedstyret 10-11. oktober.

Om det er noen saker som medlemmer eller lokallags styrene ønsker skal bli tatt opp meldes dette inn snarest mulig

til Liv Karin på mail info@momentum.nu.