Temakveld og årsmøte Momentum Vest

Momentum Vest kaller inn til temakveld med påfølgende årsmøte hos Ortopediteknikk i Stavanger, tirsdag 19. februar 2019 kl. 18.00. Adressen er Breidablikkveien 3 B, 4017 Stavanger.

Tema: Rettigheter ifm hjelpemidler, bolig og bil.

To personer fra NAV hjelpemiddelsentral Rogaland kommer for å informere og svare på spørsmål.

Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her.

Dagsorden for årsmøtet

  1. Åpning, velkommen
  2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning 2018
  5. Handlingsplan for 2019-2021
  6. Valg av Styre
  7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april

Avslutning

Årsmøtet er åpent for alle, men kun betalende medlemmer har stemmerett.

Det blir en enkel servering, derfor må vi vite hvem som kommer.

Påmelding innen mandag 11. februar til l.vest@momentum.nu eller 99016692.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

styret for Momentum Vest