Välkommen till interna sidor för förtroendemän och förebilds coach

Den här sidan innehåller relevant information så att du som förtroendevald och/eller förebilds coach kan lära känna dig själv, och hålla dig uppdaterad med arbetet i organisationen.

Längre ner på sidan har du en meny med en översikt över några kategorier av information om verktyg vi använder i organisationsarbetet i Momentum.

Under ”Dokument och mallar” hittar du olika mallar och förvaltningsdokument i Momentum. Det förväntas att förtroendemän har läst ”vägledningshandboken” och förstår hur vi arbetar inom många områden. Mer information om organisationsarbete finns på samma sida. Om det är något du undrar över, ta först en titt i ”vägledningsmanualen” och se om du kan hitta svaret där. Vi tar även gärna emot tips om hur detta kan utvecklas vidare. Du bör också bekanta dig med kraven för funktionshindrade organisationer från BufDir .

Under ”Kurser – Video” har vi samlat olika filmer från Knowledgegroup och Microsoft Office inom flera av Microsoft Offices program, såsom Word, Office 365, Teams, Excell mm.

Under ”Tips om bidrag” har vi lagt till lite information om var och hur man söker medel för olika evenemang, projekt eller material.

Under ”Lagar och förordningar” har vi hänvisat till vissa lagar som kan vara relevanta och användbara att känna till i vårt arbete med olika institutioner mm. Här är några av våra rättigheter och möjligheter, samt institutionernas skyldigheter m.m. Detta kan vara bra att ha sett över så att vi vet vilka möjligheter vi har i vårt arbete att hjälpa andra.

Ge gärna feedback om det är något du saknar, eller om du har tips på nyttiga saker vi kan lägga upp.

Før man planlegger arrangement er det flere elementer en må ta hensyn til. Det aller viktigste er naturligvis medlemmenes interesser og ønsker. Det er medlemmene Momentum er til for, og det er derfor disses interesser og ønsker som naturligvis kommer i første rekke. Samtidig bør aktiviteter, så fremt det er mulig, avtales og planlegges på slutten av foregående år, eller på starten av det nye året slik at dette kan komme med i fylkeslagets årshjul. For registrering bør følgende skjemaer fylles ut og sendes til hovedstyret:

Utenom dette er det flere eksempler på ulike hensyn man må ta:
– Tilgjengelighet
– Målgruppe
– Aktivitetsnivå
– Tiltenkt kostnad/pris og eventuell egenandel
– Arbeidsmengde for gjennomføring av arrangementet
– Sted
– Muligheter i nærområdet
– Alternative transportknutepunkter
– Mat/Drikketilbud
– Bekledning
– Muligheter for økonomisk støtte lokalt og gjennom Funkis
– Mulighet for samarbeid med andre aktører
– Mulighet for bistand av profesjonelle (trenere, veiledere mm)

Det er derfor viktig at initiativtaker går dypt i tenkeboksen før man fremmer forslag og/eller begynner planlegging og gjennomføring av et eventuelt arrangement. Det vil for eksempel være lite hensiktsmessig å forsøke å gjennomføre et arrangement med for få interesserte, om reiseavstanden er for stor og muligheten for transport er svært begrenset. Samtidig må en også ha det økonomiske aspektet med seg her.

Forslag til ulike aktiviteter og arrangementer

Variasjonen av de ulike arrangementene en kan gjennomføre har i utgangspunktet ingen grenser, kun i fantasien! Likevel kan en tenke over følgende forslag som kan være aktuelle, enten for seg selv eller i forbindelse med styremøte eller årsmøte i fylkeslaget:
– Foredrag
– Sosial samling
– Tur til et badeanlegg eller Spa
– Guidet tur til en turistattraksjon, museum mm
– Kajakk eller kanopadling
– Langrenn (med piggekjelke eller andre hjelpemidler)
– Villmarkstur (kanskje med sekk, telting, grilling, førstehjelpskurs, fisking, ridetur o.l.?)
– Alpint/Snowboard (med sitski eller andre hjelpemidler)
– Skøyter (med kjelke, rolig klassisk eller for eksempel hockey)
– Båttur (for eksempel med fisking, RHIB, ei eldre skute eller lignende)
– Bowling, Airhockey, Biljardkveld, Shuffleboard eller lignende
– Golf

De ulike arrangementene kan selvfølgelig også kombineres, eksempelvis med aktivitet på dagtid og foredrag på kvelden. Igjen er det viktig å tenke på medlemmene. Noe av det viktigste mange kanskje får ut av organisasjonen er
erfaringsutveksling og sosiale sammenkomster. Videre bør man, så langt det er mulig, forsøke å gi et bredt tilbud med flere alternativ for ulike medlemmer.

Grunnarbeid og planlegging

Etter å ha vurdert ulike alternativer for aktivitet, vil det i flere tilfeller være aktuelt å planlegge og/eller å tilrettelegge ytterligere for aktiviteten. En bør da etterstrebe og utarbeide en ønsket tidsplan og oversikt for aktiviteten samt mulighetene en har her (dette kan være tilgang på å kjøpe mat/drikke, tilgang til å leie/låne utstyr mm). Følgende punkter bør en se til å få klarhet i:
– Plan for arrangementet
– Forslag til budsjett
– Avklaring av aktuelle avtaler (hotellbestilling, foredragsholder o.l.)
– Utarbeidelse av aktuell invitasjon (NB! Alle arrangement skal som hovedregel være åpent for alle medlemmer)
– Utsendelse av informasjon
– Utarbeidelse av en spørreundersøkelse for arrangementet

Et budsjett bør og må ofte utarbeides i forkant.

Videre bør en lage et utkast til invitasjon til arrangementet. Utkastet bør inneholde følgende momenter:
– Type arrangement
– Sted og dato
– Utfyllende generell og detaljert informasjon om arrangementet
– Informasjon om påmelding (krav om egenandel o.l.)
– Kontaktinformasjon

Informasjonen man trenger ved (bindende!) påmelding vil være:
– Arrangementet man melder seg på
– Tid for ankomst
– Navn
– Adresse, postnummer og sted
– Telefon og mail
– Behov for ledsager
– Ønske om enkeltrom
– Ønske om handikap rom
– Bruk av rullestol
– Ønske om røykfritt rom
– Ønske om allergirom/ info om allergier
– Behov for teleslynge
– Andre ønsker om tilrettelegging
For informasjon vedr. egenandel, se punkt 7.5.7. i veiledningshåndboken.

NB! Husk alltid å forholde deg til vår profilhåndbok ved utarbeidelse av invitasjon mv. Alle arrangement skal som hovedregel være åpent for alle medlemmer.

Søknadsprosess for midler til arrangement

I mange tilfeller kan det være aktuelt med støtte for aktiviteten. Fylkeslaget kan da benytte egne midler fylkeslaget har fått tildelt gjennom eksempelvis arv, gaver eller grasrotandelen. Alternativt bør en i ulike tilfeller vurdere støtte fra Funkis, lokale banker, forsikringsselskaper, fylkeskommunen og andre aktuelle aktører.
De fleste krever i slike tilfeller både et budsjett samt en del informasjon
vedrørende aktuelt arrangement.

I søknadsprosessen bes det ofte om ulike grunner til hvorfor man ønsker å søke midler. De mest relevante elementene en da gjerne begrunner det med kan være:
– Arrangementet er fysisk helsefrembringende
– Psykososialt helsefrembringende (ved sosiale arrangementer, erfaringsutveksling o.l.)
– Teknisk informativt (presentasjon fra leverandører, foredrag o.l.)

Se for øvrig siden om tips om tilskudd.

Dersom du har et arrangement du ønsker å registrere, eller en sak du ønsker at vi dekker og publiserer på nett, vennligst registrer det i kontaktskjemaet under.

Organisatoriskt arbete

I Momentum är det viktigt att arbetet vi gör speglar en helhetsstruktur i organisationen. I detta sammanhang är det önskvärt att använda mallar, typsnitt och i möjligaste mån liknande format för de produkter vi tillverkar, från möteskallelser, budgetar och protokoll till inbjudningar och rapporter. En vägledningshandbok för förtroendemän i Momentum har därför skapats. Det rekommenderas därför att förtroendemän laddar ner den som PDF i avsnittet nedan och läser den:

För ytterligare yrkespåfyllning i organisationsverksamheten kan det också vara bra att titta lite i kurshandböckerna Funkis har gjort:

Övriga kurser:

För mer information om styrelsearbete och organisation kan du läsa mer här.

 

Här hittar du några användbara mallar som du kan ladda ner:

Dessa mallar är inaktuella!

Kontakta Liv Karin för att få rätt mall!

Uppdaterade mallar kommer att läggas upp, men är inte riktigt klara än.

Exempel där mallarna har använts:

Kallelse till Riksmöte, ledningsmöte och styrelsekurs 2017

Nationella möteshandlingar:

Årsredovisningar länslag

Riksmötesprotokoll:

Styrelsemötesprotokoll:

Bolagsordning Momentum:

Årshjul:

Här hittar du användbara filmer och förklaringar om hur vi använder många av verktygen inom dokumenthantering mm.

Microsoft Office 365

För att gå igenom grunderna för att logga in och använda Microsoft Office 365, klicka här , där du kan se steg-för-steg instruktionsvideor om hur du använder Office 365. Du kan också få norsk text genom att välja ”textning för hörselskadade” och välja ”norsk (bokmål)”.

 

Microsoft Office Groups, Planner och Teams (Team är från 23 minuter i videon)

Microsoft Word

https://youtu.be/cIMVkPcDT6Y

Microsoft excel

https://youtu.be/Mdqh7tgT4yY

Microsoft Outlook

https://youtu.be/B9GyxUlwCX4

Microsoft powerpoint

https://youtu.be/0C4O9MjLEGI

I linje med den rullande handlingsplan som antogs vid Riksmötet 2017, 2015 och tidigare, syftar Momentum till att nå fler amputerade, protesanvändare, anhöriga och andra potentiella medlemmar genom att träffa avtal med olika institutioner om kamratbesök.

Enligt krav från BufDir ska peers vara kursen och certifierade av den organisation som använder peers. Detta för att säkerställa kvaliteten på tjänsten och det erbjudande detta ger individen.

Som en del av arbetet kan du använda vår presentation som du kan ladda ner här (kommer). OBS! Detta bör INTE redigeras eller distribueras till andra! Om du vill ändra presentationen, kontakta IT/webbnämnden och kamrat- och anhörignämndens ordförande.

Rutinerna för arbetet finns beskrivna i Vägledningshandboken, avsnitt 6 . Arbetet ska fungera som ett verktyg för att flytta fokus från sorg och saknad till framtiden och möjligheter. Därför besöker vi planerade amputerade, nyamputerade, etablerade protesanvändare och anhöriga för att inspirera och dela med sig av sin egen erfarenhet. Tanken bakom är att lika hjälp lika – hjälp till självhjälp – inspirera och dela! Människor med liknande funktionsnedsättningar hjälper varandra. Inte som professionell eller tillförordnad konsult inom ortopedi, medicin, arbetsvägledning eller juridik utan som medmänniska.

Genom att utbyta erfarenheter flyttar vi gränser Det finns stor inspiration i att träffa någon annan i samma situation som har övervunnit svårigheter.Som kamrater kommer vi därför att besöka protesanvändare på sjukhus, rehabilitering eller i hemmet. Alla som deltar i Equal Work har tystnadsplikt och har skrivit på en tystnadsförklaring! En jämställd person ska i första hand rekommenderas av det lokala landstingets styrelseordförande och dennes jämställda ansvarig. Personen i fråga ska då genomgå en kamratkurs innan han/hon kan certifieras som kamrat och delta i arbetet som kamrat.

Det finns fyra typer av konversationer:
En-mot-en-samtal: Utspelar sig i ett separat rum
• Samtalaren kan ta med anhöriga och kamrater bör informera om denna möjlighet
• Det bestämmer samtalspartnern själv. Flera jämnåriga har positiva erfarenheter av att ha anhöriga i samtalen.

Gruppdiskussion
• Detta är en populär form av samtal
• Samlas i lämplig miljö, allt från två och upp till 10-12 personer som är på institutionsvistelse.
• Gruppdiskussionerna avtalas med institutionen och kan antingen vara regelbundna besök, eller så avtalas det separat,
• Gruppsamtal är en populär samtalsform där deltagarna inspirerar och uppmuntrar varandra.

Telefonsamtal
• Ett bra alternativ när avstånd och rörlighet sätter gränser.
• Det är viktigt att vara helt säker på vem du pratar med.

Anhörigas samtal
• Här träffas anhöriga för ett öppet och förtroligt samtal

Närma sig:
Genomförandet av en peer review och överenskommelser med institutionen/avdelningen
1. Peer identifierar rätt avdelning/kontaktperson på sjukhus/rehabiliteringscenter.
2. Kamratkontakt och/eller länschef kontaktar avdelningen/kontaktpersonen för att informera om kamrattjänsten och om Infokuvertet. Kom överens med anstalten om hur vårdpersonal ska informera amputerade/anhöriga om kamrattjänsten.
3. Hälsopersonal delar ut Infokuvert och erbjuder besök av kamrater från Momentum.
4. Vårdpersonal eller patienter/anhöriga kontaktar Momentum och kallar till en peer-to-peer-intervju.
5. Den kamrat som tar emot förfrågan samordnar vem som ska besöka patienten. Borde träffa någon med ungefär samma funktionsnedsättning. Om möjligt beaktas kön, amputationsfrekvens, ålder.
6. En kamrat som ska genomföra ett kamratsamtal ringer för att boka tid med den som har begärt samtalet. Observera att sjukhuset har besökstid och var uppmärksam på det. Tänk på att fråga om det är önskvärt att anhöriga är närvarande under samtalet. Momentum har fått bra feedback där anhöriga varit närvarande.
7. Kom på överenskommen tid
8. Anmäl dig som kamrat i jourrummet på berörd avdelning, säg ditt namn och förklara att du är kamrat från Momentum och ge bort ditt Momentum-visitkort och visa upp ditt ID-kort vid behov. Berätta vem du blivit uppringd av, vem du har blivit ombedd att besöka och be att bli guidad och presenterad av vårdpersonal för den du ska besöka (det verkar betryggande). Be att få ha ett samtal i ett rum där du och NN kan prata konfidentiellt och ostört (där ingen annan är närvarande)
9. Säg hej till NN, ge ditt Momentum-visitkort till NN och berätta vem du är och varför du har kommit på besök. Genomför samtalet där din huvudsakliga uppgift är att lyssna och fånga upp signaler. Fråga om NN har fått informationskuvertet och om mer informationsmaterial önskas. Vidarebefordra vid behov.
10. Tack för samtalet och påminn NN om att han/hon gärna ringer för att få svar på frågor som kan dyka upp efter samtalet. Fråga om det är ok att du hör av dig inom 14 dagar för att höra hur det går.
11. Gå till vaktrummet och berätta att samtalet är avklarat och ge en kort humörrapport (”NN uppskattade verkligen att jag kom eller liknande”). Kom ihåg tystnadsplikten. Ge ditt visitkort och en påminnelse om att Momentum har många kamrater och att vi gärna dyker upp och hälsar på igen. Fråga om de vill ha en lista skickad till dig
över kamrater. Fråga samtidigt om de vill ha mer informationsmaterial (tidningar, broschyrer etc.) och om du kan få kolla om de har broschyrer och tidningar och affischer i gemensamma vardagsrum och andra relevanta platser och om de är upp till datum eller gammal. Och be om lov att ersätta gamla och föråldrade broschyrer, tidningar och affischer med nya och föråldrade. Gör inte detta eller sätt upp affischer utan tillstånd.
12. Om du vill registrera kamratbesök, klicka här . Alternativt kan du gå in på www.momentum.nu och logga in på de interna sidorna för att registrera kamratsamtalet. Blanketten hittar du på de interna sidorna, uppe till höger på www.momentum.nu (under ”logga in”. Lösenordet är Livsglede2018). Om du inte får det, kontakta länschefen, kamratkontakten eller chefssekreteraren som gärna hjälper dig.
13. Kom ihåg som överenskommet, att ringa inom 14 dagar för att höra hur det går. Erbjud dig att komma igen.

Kom ihåg att ditt besök kan bli vändpunkten!

 

För att registrera ett kamratbesök, gå till denna länk:

Registrera kamratbesök

 

Användbara lagar och förordningar

I arbetet kan det vara användbart att känna till vissa regelverk som kommunerna, sjukhusen och andra institutioner omfattas av. Denna presentation är inte tänkt att vara en fullständig presentation av de relevanta hälsolagarna, utan att ge en inblick i vilka bestämmelser som kan vara relevanta, varför de är det och hur de kan vara relevanta.

För det första blir det relevant att veta vilka rättigheter man har som patient och brukare. Dessa rättigheter diskuteras mer ingående här. De rättigheter du har som patient och brukare återspeglas i de skyldigheter som är förknippade med vårdpersonal, institutioner och hälsomyndigheter. Hälsomyndigheterna ska underlätta för brukarmedverkan för att tillvarata patienters och brukares intressen. Brott mot regelverket kan leda till olika reaktioner gentemot den enskilda vårdinrättningen och/eller hälsopersonal.

Lagarnas syften anger vad lagstiftaren har hoppats uppnå med lagarna.

Syftet med specialisthälsovårdslagen (sphl.) är särskilt att främja folkhälsan och att motverka sjukdom, skada, lidande och funktionsnedsättning , bidra till att kvalitetssäkra serviceutbudet, bidra till ett jämställt serviceutbud , bidra till bästa möjliga resursutnyttjande, bidra till att serviceutbudet anpassas till patienternas behov samt bidra till att serviceutbudet blir tillgängligt för patienterna jfr. 1-1 § .

Syftet med hälso- och sjukvårdspersonallagen (hpl.) är att bidra till säkerhet för patienter och kvalitet i vård- och omsorgstjänsten samt förtroende för hälso- och sjukvårdspersonal och vård- och omsorgstjänsten och gäller hälsopersonal och verksamheter som tillhandahåller hälsa vård i landet jfr 1 § och 2 § .

Hälsopersonal är personal med behörighet enligt 48 a § lagen eller tillstånd enligt 49 § . Det gäller bland annat läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och ortopedingenjörer, jfr 48 § . Även elever och studerande som i samband med hälso- och sjukvårdsutbildning utför åtgärder som har förebyggande, diagnostiska, terapeutiska, hälsobevarande, rehabiliterande eller vård- och omsorgsändamål omfattas av lagen.

Syftet med vård- och omsorgslagen (hol.) är särskilt att förhindra , behandla och underlätta hanteringen av sjukdomar , skada , störning och funktionshinder , främja social trygghet, förbättra levnadsvillkoren för de missgynnade, bidra till jämställdhet och jämlikhet och förebygga sociala problem, se till att individen har möjlighet att leva och arbeta självständigt och att ha ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra, se till att kvaliteten på tjänsteutbudet och ett likvärdigt serviceerbjudande , säkerställa interaktion och att serviceutbudet är tillgängligt för patienter och brukare , säkerställa nödvändig utbildning av patienter, brukare och anhöriga , samt se till att utbudet anpassas efter den enskildes behov , se till att serviceutbudet ordnas med respekt för den enskildes integritet och värdighet och bidra till bästa möjliga resursanvändning , jfr. 1-1 § .

Det är så att ”[vård- och omsorgstjänsten ska underlätta samarbetet med brukargruppernas organisationer och med frivilligorganisationer som arbetar med samma uppgifter som vård- och omsorgstjänsten”, jfr Hol 3-10 § . Detta ger alltså frivilligorganisationer och deras medlemmar och förtroendemän en unik möjlighet att påverka den behandling som erbjuds.

Därutöver ska patient- och brukarorganisationer delta i samband med upprättandet av kommunfullmäktiges samarbetsavtal med den regionala hälsomyndigheten i hälsoregionen eller med hälsomyndigheter som den regionala hälsomyndigheten bestämmer, jfr. hol. 6-1 §.

Patienters ’och brukares rätt till information avspeglas i hälsopersonalens uppgiftsskyldighet enligt hälsopersonallagen 10 § , och kommunens skyldighet att se till att denna tillhandahålls, jfr hol 4-2 a § , hpl 16 § och sphl 3- 11 § . Hälsopersonalen ska ges möjlighet att följa upp sina uppgifter i sin verksamhet, jfr hpl 16 § .

En viktig del av tjänsten är kravet på rätt behandling. hol. § 4-1 redogörs för det krav på vederbörlig behandling, som hälsopersonal är skyldig att tillhandahålla enligt hpl 4 § . Vad som är att anse som försvarlig behandling måste beaktas specifikt i den enskilda situationen. Due diligence-kravet gäller dock från det att patienten ansöker, genom diagnos, behandling och vid fortsatt uppföljning.

Enligt 4-2 § finns krav på att säkerställa kvalitetsförbättringar i patient- och brukarsäkerheten. Detta för att skapa och upprätthålla skydd mot onödiga skador inom den tjänst som erbjuds.

Helsedirektoratet i Norge ska utveckla, sprida och upprätthålla nationella yrkesriktlinjer och riktlinjer som stödjer de uppsatta målen för vård- och omsorgstjänsten, jfr. hol. 12-5 § och sphl. 7-3 §. Riktlinjer och riktlinjer ska baseras på kunskap om god praxis och ska bidra till ständig förbättring av verksamheter och tjänster.

Därutöver ska de utveckla, sprida och upprätthålla nationella kvalitetsindikatorer som ett verktyg för styrning och kvalitetsförbättring inom specialisthälsovården och vård- och omsorgen samt som underlag för att patienter ska tillvarata sina rättigheter. Kvalitetsindikatorerna ska göras allmänt tillgängliga.

Sådana riktlinjer finns på direktoratets egen hemsida . Dessa skickas på remiss där relevanta aktörer efterfrågas om synpunkter. Momentum kan i detta sammanhang bidra till konkreta förslag på sådana vägledningar, samt påverka riktlinjerna för den behandling som erbjuds vår målgrupp. En sådan guide är gjord för amputation av övre extremitet (mer om detta här ), men inte amputation av nedre extremitet.

Ger tips

Behöver du och ditt länslag medel för att starta ett event? Eller vad sägs om ett projekt? Eller kanske behöver du medel och bidrag för att driva föreningen till vardags? I så fall kan du söka på flera ställen efter medel och bidrag till olika aktiviteter och eventuell drift av ditt länslag.

På Funkis kommer du till exempel att kunna söka medel genom att registrera mötesaktiviteter och allt du gör inom arbete i Momentum som kurs. Detta kan vara till fördel för flera av länslagen som kan behöva lite mer ekonomiskt bistånd och därmed kunna verka mer självständigt. Det som krävs för att bli godkänd som kurs är överföring av kompetens från ett skede till ett annat. Ett exempel på detta kan helt enkelt vara utbildning av nya styrelseledamöter genom den mötesverksamhet som bedrivs i organisationen. Eller att du deltar i en aktivitet där detta kan ske. För kreativa förslag kan du titta på Funkis egen hemsida här .

Behöver du hjälp med detta, eller helt enkelt behöver lite mer information, hittar du mer information och vägledning på Funkis egen hemsida här , eller så kan du kontakta Momentums sekreterare Liv Karin Søstuen via mejl: info@momentum.nu eller per telefon 40 00 43 60.

Om du vill söka medel på annat håll är du välkommen att granska en tillfällig lista vi i studiegruppen på Momentum har gjort. Vi tar gärna emot tips för att komplettera listan från alla länslag!

Tips på var du kan söka medel och bidrag från studiegruppen på Momentum

Vägledning för ansökningar till olika evenemang

Nedan kan du se exempel på ansökningar vi Momentum lämnat in för att få bidrag till olika evenemang. Ansökningarna är olika, men innehåller ofta många likheter som du gärna får med i din egen ansökan. Recensera gärna och använd detta som inspiration till ett nytt event!

Ladda ner:
Mall för brevpapper
Exempel på budget: Skidläger för amputerade
Exempel på tillämpning: Skidläger för amputerade
Exempel på budget: Med protes på tur
Exempel på användning: Med protes på tur

Behöver du vägledning och hjälp med detta är du välkommen att kontakta vår chefssekreterare Liv Karin Søstuen på mail: info@momentum.nu eller telefon: 40 00 43 60.