Välkommen till interna sidor för förtroendemän och förebilds coach

Den här sidan innehåller relevant information så att du som förtroendevald och/eller förebilds coach kan lära känna dig själv, och hålla dig uppdaterad med arbetet i organisationen.

Längre ner på sidan har du en meny med en översikt över några kategorier av information om verktyg vi använder i organisationsarbetet i Momentum.

Under ”Dokument och mallar” hittar du olika mallar och förvaltningsdokument i Momentum. Det förväntas att förtroendemän har läst ”vägledningshandboken” och förstår hur vi arbetar inom många områden. Mer information om organisationsarbete finns på samma sida. Om det är något du undrar över, ta först en titt i ”vägledningsmanualen” och se om du kan hitta svaret där. Vi tar även gärna emot tips om hur detta kan utvecklas vidare. Du bör också bekanta dig med kraven för funktionshindrade organisationer från BufDir .

Under ”Kurser – Video” har vi samlat olika filmer från Knowledgegroup och Microsoft Office inom flera av Microsoft Offices program, såsom Word, Office 365, Teams, Excell mm.

Under ”Tips om bidrag” har vi lagt till lite information om var och hur man söker medel för olika evenemang, projekt eller material.

Under ”Lagar och förordningar” har vi hänvisat till vissa lagar som kan vara relevanta och användbara att känna till i vårt arbete med olika institutioner mm. Här är några av våra rättigheter och möjligheter, samt institutionernas skyldigheter m.m. Detta kan vara bra att ha sett över så att vi vet vilka möjligheter vi har i vårt arbete att hjälpa andra.

Ge gärna feedback om det är något du saknar, eller om du har tips på nyttiga saker vi kan lägga upp.

Innan du planerar ett evenemang finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Det viktigaste är förstås medlemmarnas intressen och önskemål. Det är medlemmarna Momentum är till för, och det är därför deras intressen och önskemål som kommer i första hand. Samtidigt bör aktiviteter så långt det är möjligt avtalas och planeras i slutet av föregående år, eller i början av det nya året så att detta kan ingå i länslagets årscykel. För registrering ska följande blanketter fyllas i och skickas till styrelsen:

Utöver detta finns det flera exempel på olika överväganden man måste ta hänsyn till:
– Tillgänglighet
– Målgrupp
– Aktivitetsnivå
Avsedd kostnad/pris och eventuell självrisk
– Arbetsbelastning för att genomföra evenemanget
– Plats
Möjligheter i närområdet
– Alternativa transportnav
Mat / dryck erbjudanden
Kläder
Möjligheter till ekonomiskt stöd lokalt och genom Funkis
Möjlighet till samarbete med andra aktörer
Möjlighet till hjälp från proffs (coacher, handledare, etc.)

Det är därför viktigt att initiativtagaren går djupt in i tankesmedjan innan man lägger förslag och/eller påbörjar planering och genomförande av ett eventuellt evenemang. Det vore till exempel olämpligt att försöka genomföra ett evenemang med för få intresserade, om resavståndet är för stort och möjligheten till transport mycket begränsad. Samtidigt måste man också ha den ekonomiska aspekten med sig här.

Förslag på olika aktiviteter och evenemang

Mångfalden av de olika evenemang man kan genomföra har i princip inga gränser, bara i fantasin! Ändå kan man tänka sig följande förslag som kan vara aktuella, antingen för dem själva eller i samband med ett styrelsemöte eller årsmöte i länslaget:
– Föredrag
– Social sammankomst
– Resa till en badanläggning eller Spa
Guidad tur till en turistattraktion, museum mm.
– Paddla kajak eller kanot
– Längdskidåkning (med pulkaåkning eller andra hjälpmedel)
– Vildmarkstur (kanske med ryggsäck, tältning, grillning, första hjälpen-kurs, fiske, ridning etc.?)
– Alpint / Snowboard (med sitski eller andra hjälpmedel)
– Skridskoåkning (med kälke, lugn klassisk eller till exempel hockey)
– Båttur (till exempel med fiske, RHIB, ett äldre fartyg eller liknande)
Bowling, Air Hockey, Biljardkväll, Shuffleboard eller liknande
– Golf

De olika arrangemangen kan givetvis också kombineras, till exempel med aktiviteter under dagen och föreläsningar på kvällen. Återigen är det viktigt att tänka på medlemmarna. En av de viktigaste sakerna många människor kan få ut av organisationen är
erfarenhetsutbyte och social samvaro. Vidare bör man så långt det är möjligt försöka ge ett brett utbud med flera alternativ för olika medlemmar.

Grundarbete och planering

Efter att ha övervägt olika alternativ för verksamheten blir det i flera fall aktuellt att planera och/eller ytterligare underlätta verksamheten. Man bör då sträva efter och förbereda ett önskat schema och överblick för verksamheten samt de möjligheter man har här (det kan vara tillgång att köpa mat/dryck, tillgång att hyra/låna utrustning mm). Följande punkter bör klargöras:
– Planera för evenemanget
– Budgetförslag
Förtydligande av gällande avtal (hotellbokning, föreläsare etc.)
– Upprättande av aktuell inbjudan (OBS! Alla evenemang ska som huvudregel vara öppna för alla medlemmar)
Spridning av information
– Förberedelse av enkät inför evenemanget

En budget bör och måste ofta upprättas i förväg.

Vidare bör man göra ett utkast till inbjudan till evenemanget. Utkastet bör innehålla följande punkter:
Typ av arrangemang
– Plats och datum
– Kompletterande allmän och detaljerad information om evenemanget
– Information om registrering (krav på självrisk etc.)
– Kontaktinformation

Den information du behöver för (bindande!) Anmälan kommer att vara:
– Eventet du anmäler dig till
– Tid för ankomst
– Namn
Adress, postnummer och plats
– Telefon och mail
Behov av sällskap
– Önskemål om enkelrum
– Önskemål om handikapprum
– Användning av rullstol
– Begäran om rökfritt rum
– Begäran om allergirum / info om allergier
Behov av teleslinga
– Övriga önskemål om underlättande
För information ang. självrisk, se avsnitt 7.5.7. i handboken.

OBS! Kom alltid ihåg att följa vår profilhandbok när du förbereder en inbjudan mm. Som huvudregel ska alla evenemang vara öppna för alla medlemmar.

Ansökningsförfarande för medel till evenemang

I många fall kan det vara lämpligt att stödja verksamheten. Länslaget kan då använda sina egna medel länslaget tilldelats genom till exempel arv, gåvor eller gräsrotsandelen. Alternativt bör i olika fall stöd från Funkis, lokala banker, försäkringsbolag, landskommunen och andra relevanta aktörer övervägas.
I sådana fall kräver de flesta både en budget och lite information
angående aktuell händelse.

I ansökningsprocessen efterfrågas ofta olika skäl till varför man vill söka medel. De mest relevanta elementen man sedan kan motivera med kan vara:
– Arrangemanget är fysiskt hälsofrämjande
– Psykosocialt hälsofrämjande (vid sociala tillställningar, erfarenhetsutbyte etc.)
– Teknisk information (presentation från leverantörer, föreläsningar, etc.)

Se även sidan för tips om bidrag .

Om du har ett evenemang du vill registrera, eller ett fall du vill att vi ska täcka och publicera online, vänligen registrera det i kontaktformuläret nedan.

Organisatoriskt arbete

I Momentum är det viktigt att arbetet vi gör speglar en helhetsstruktur i organisationen. I detta sammanhang är det önskvärt att använda mallar, typsnitt och i möjligaste mån liknande format för de produkter vi tillverkar, från möteskallelser, budgetar och protokoll till inbjudningar och rapporter. En vägledningshandbok för förtroendemän i Momentum har därför skapats. Det rekommenderas därför att förtroendemän laddar ner den som PDF i avsnittet nedan och läser den:

För ytterligare yrkespåfyllning i organisationsverksamheten kan det också vara bra att titta lite i kurshandböckerna Funkis har gjort:

Övriga kurser:

För mer information om styrelsearbete och organisation kan du läsa mer här.

 

Här hittar du några användbara mallar som du kan ladda ner:

Exempel där mallarna har använts:

 

För att kunna använda rätt typsnitt och rätt format vill vi att du så mycket som möjligt förhåller dig till Momentums profilhandbok. Detta kan laddas ner under:

 

Kallelse till Riksmöte, ledningsmöte och styrelsekurs 2017

Nationella möteshandlingar:

Årsredovisningar länslag

Riksmötesprotokoll:

Styrelsemötesprotokoll:

Bolagsordning Momentum:

Årshjul:

Här hittar du användbara filmer och förklaringar om hur vi använder många av verktygen inom dokumenthantering mm.

Microsoft Office 365

För att gå igenom grunderna för att logga in och använda Microsoft Office 365, klicka här , där du kan se steg-för-steg instruktionsvideor om hur du använder Office 365. Du kan också få norsk text genom att välja ”textning för hörselskadade” och välja ”norsk (bokmål)”.

 

Microsoft Office Groups, Planner och Teams (Team är från 23 minuter i videon)

Microsoft Word

https://youtu.be/cIMVkPcDT6Y

Microsoft excel

https://youtu.be/Mdqh7tgT4yY

Microsoft Outlook

https://youtu.be/B9GyxUlwCX4

Microsoft powerpoint

https://youtu.be/0C4O9MjLEGI

I linje med den rullande handlingsplan som antogs vid Riksmötet 2017, 2015 och tidigare, syftar Momentum till att nå fler amputerade, protesanvändare, anhöriga och andra potentiella medlemmar genom att träffa avtal med olika institutioner om kamratbesök.

Enligt krav från BufDir ska peers vara kursen och certifierade av den organisation som använder peers. Detta för att säkerställa kvaliteten på tjänsten och det erbjudande detta ger individen.

Som en del av arbetet kan du använda vår presentation som du kan ladda ner här (kommer). OBS! Detta bör INTE redigeras eller distribueras till andra! Om du vill ändra presentationen, kontakta IT/webbnämnden och kamrat- och anhörignämndens ordförande.

Rutinerna för arbetet finns beskrivna i Vägledningshandboken, avsnitt 6 . Arbetet ska fungera som ett verktyg för att flytta fokus från sorg och saknad till framtiden och möjligheter. Därför besöker vi planerade amputerade, nyamputerade, etablerade protesanvändare och anhöriga för att inspirera och dela med sig av sin egen erfarenhet. Tanken bakom är att lika hjälp lika – hjälp till självhjälp – inspirera och dela! Människor med liknande funktionsnedsättningar hjälper varandra. Inte som professionell eller tillförordnad konsult inom ortopedi, medicin, arbetsvägledning eller juridik utan som medmänniska.

Genom att utbyta erfarenheter flyttar vi gränser Det finns stor inspiration i att träffa någon annan i samma situation som har övervunnit svårigheter.Som kamrater kommer vi därför att besöka protesanvändare på sjukhus, rehabilitering eller i hemmet. Alla som deltar i Equal Work har tystnadsplikt och har skrivit på en tystnadsförklaring! En jämställd person ska i första hand rekommenderas av det lokala landstingets styrelseordförande och dennes jämställda ansvarig. Personen i fråga ska då genomgå en kamratkurs innan han/hon kan certifieras som kamrat och delta i arbetet som kamrat.

Det finns fyra typer av konversationer:
En-mot-en-samtal: Utspelar sig i ett separat rum
• Samtalaren kan ta med anhöriga och kamrater bör informera om denna möjlighet
• Det bestämmer samtalspartnern själv. Flera jämnåriga har positiva erfarenheter av att ha anhöriga i samtalen.

Gruppdiskussion
• Detta är en populär form av samtal
• Samlas i lämplig miljö, allt från två och upp till 10-12 personer som är på institutionsvistelse.
• Gruppdiskussionerna avtalas med institutionen och kan antingen vara regelbundna besök, eller så avtalas det separat,
• Gruppsamtal är en populär samtalsform där deltagarna inspirerar och uppmuntrar varandra.

Telefonsamtal
• Ett bra alternativ när avstånd och rörlighet sätter gränser.
• Det är viktigt att vara helt säker på vem du pratar med.

Anhörigas samtal
• Här träffas anhöriga för ett öppet och förtroligt samtal

Närma sig:
Genomförandet av en peer review och överenskommelser med institutionen/avdelningen
1. Peer identifierar rätt avdelning/kontaktperson på sjukhus/rehabiliteringscenter.
2. Kamratkontakt och/eller länschef kontaktar avdelningen/kontaktpersonen för att informera om kamrattjänsten och om Infokuvertet. Kom överens med anstalten om hur vårdpersonal ska informera amputerade/anhöriga om kamrattjänsten.
3. Hälsopersonal delar ut Infokuvert och erbjuder besök av kamrater från Momentum.
4. Vårdpersonal eller patienter/anhöriga kontaktar Momentum och kallar till en peer-to-peer-intervju.
5. Den kamrat som tar emot förfrågan samordnar vem som ska besöka patienten. Borde träffa någon med ungefär samma funktionsnedsättning. Om möjligt beaktas kön, amputationsfrekvens, ålder.
6. En kamrat som ska genomföra ett kamratsamtal ringer för att boka tid med den som har begärt samtalet. Observera att sjukhuset har besökstid och var uppmärksam på det. Tänk på att fråga om det är önskvärt att anhöriga är närvarande under samtalet. Momentum har fått bra feedback där anhöriga varit närvarande.
7. Kom på överenskommen tid
8. Anmäl dig som kamrat i jourrummet på berörd avdelning, säg ditt namn och förklara att du är kamrat från Momentum och ge bort ditt Momentum-visitkort och visa upp ditt ID-kort vid behov. Berätta vem du blivit uppringd av, vem du har blivit ombedd att besöka och be att bli guidad och presenterad av vårdpersonal för den du ska besöka (det verkar betryggande). Be att få ha ett samtal i ett rum där du och NN kan prata konfidentiellt och ostört (där ingen annan är närvarande)
9. Säg hej till NN, ge ditt Momentum-visitkort till NN och berätta vem du är och varför du har kommit på besök. Genomför samtalet där din huvudsakliga uppgift är att lyssna och fånga upp signaler. Fråga om NN har fått informationskuvertet och om mer informationsmaterial önskas. Vidarebefordra vid behov.
10. Tack för samtalet och påminn NN om att han/hon gärna ringer för att få svar på frågor som kan dyka upp efter samtalet. Fråga om det är ok att du hör av dig inom 14 dagar för att höra hur det går.
11. Gå till vaktrummet och berätta att samtalet är avklarat och ge en kort humörrapport (”NN uppskattade verkligen att jag kom eller liknande”). Kom ihåg tystnadsplikten. Ge ditt visitkort och en påminnelse om att Momentum har många kamrater och att vi gärna dyker upp och hälsar på igen. Fråga om de vill ha en lista skickad till dig
över kamrater. Fråga samtidigt om de vill ha mer informationsmaterial (tidningar, broschyrer etc.) och om du kan få kolla om de har broschyrer och tidningar och affischer i gemensamma vardagsrum och andra relevanta platser och om de är upp till datum eller gammal. Och be om lov att ersätta gamla och föråldrade broschyrer, tidningar och affischer med nya och föråldrade. Gör inte detta eller sätt upp affischer utan tillstånd.
12. Om du vill registrera kamratbesök, klicka här . Alternativt kan du gå in på www.momentum.nu och logga in på de interna sidorna för att registrera kamratsamtalet. Blanketten hittar du på de interna sidorna, uppe till höger på www.momentum.nu (under ”logga in”. Lösenordet är Livsglede2018). Om du inte får det, kontakta länschefen, kamratkontakten eller chefssekreteraren som gärna hjälper dig.
13. Kom ihåg som överenskommet, att ringa inom 14 dagar för att höra hur det går. Erbjud dig att komma igen.

Kom ihåg att ditt besök kan bli vändpunkten!

 

För att registrera ett kamratbesök, gå till denna länk:

Registrera kamratbesök

 

Användbara lagar och förordningar

I arbetet kan det vara användbart att känna till vissa regelverk som kommunerna, sjukhusen och andra institutioner omfattas av. Denna presentation är inte tänkt att vara en fullständig presentation av de relevanta hälsolagarna, utan att ge en inblick i vilka bestämmelser som kan vara relevanta, varför de är det och hur de kan vara relevanta.

För det första blir det relevant att veta vilka rättigheter man har som patient och brukare. Dessa rättigheter diskuteras mer ingående här. De rättigheter du har som patient och brukare återspeglas i de skyldigheter som är förknippade med vårdpersonal, institutioner och hälsomyndigheter. Hälsomyndigheterna ska underlätta för brukarmedverkan för att tillvarata patienters och brukares intressen. Brott mot regelverket kan leda till olika reaktioner gentemot den enskilda vårdinrättningen och/eller hälsopersonal.

Lagarnas syften anger vad lagstiftaren har hoppats uppnå med lagarna.

Syftet med specialisthälsovårdslagen (sphl.) är särskilt att främja folkhälsan och att motverka sjukdom, skada, lidande och funktionsnedsättning , bidra till säkerställa kvaliteten på tjänsteutbudet, bidra till ett jämställt tjänsteutbud , bidra till bästa möjliga resursutnyttjande, bidra till att serviceutbudet anpassas efter patienternas behov , och bidra till att servicen görs tillgänglig för patienterna jfr. 1-1 § .

Syftet med hälso- och sjukvårdspersonallagen (hpl.) är att bidra till säkerhet för patienter och kvalitet i vård- och omsorgstjänsten samt förtroende för hälso- och sjukvårdspersonal och vård- och omsorgstjänsten och gäller hälsopersonal och verksamheter som tillhandahåller hälsa vård i landet jfr 1 § och 2 § .

Hälsopersonal är personal med behörighet enligt 48 a § lagen eller tillstånd enligt 49 § . Det gäller bland annat läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och ortopedingenjörer, jfr 48 § . Även elever och studerande som i samband med hälso- och sjukvårdsutbildning utför åtgärder som har förebyggande, diagnostiska, terapeutiska, hälsobevarande, rehabiliterande eller vård- och omsorgsändamål omfattas av lagen.

Syftet med vård- och omsorgslagen (hol.) är särskilt att förhindra , behandla och underlätta hanteringen av sjukdomar , skada , störning och funktionshinder , främja social trygghet, förbättra levnadsvillkoren för de missgynnade, bidra till jämställdhet och jämlikhet och förebygga sociala problem, se till att individen har möjlighet att leva och arbeta självständigt och att ha ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra, se till att kvaliteten på tjänsteutbudet och ett likvärdigt serviceerbjudande , säkerställa interaktion och att tjänsteutbudet blir tillgängligt för patient och användare , se till nödvändig utbildning av patient, brukare och närstående se till att erbjudandet är anpassat efter individens behov , se till att tjänsteutbudet anpassas med respekt för individens integritet och värdighet och bidra till det resurserna tas tillvara på bästa möjliga sätt , jfr. 1-1 § .

Det är så att ”[vård- och omsorgstjänsten ska underlätta samarbetet med brukargruppernas organisationer och med frivilligorganisationer som arbetar med samma uppgifter som vård- och omsorgstjänsten”, jfr Hol 3-10 § . Detta ger alltså frivilligorganisationer och deras medlemmar och förtroendemän en unik möjlighet att påverka den behandling som erbjuds.

Därutöver ska patient- och brukarorganisationer delta i samband med upprättandet av kommunfullmäktiges samarbetsavtal med den regionala hälsomyndigheten i hälsoregionen eller med hälsomyndigheter som den regionala hälsomyndigheten bestämmer, jfr. hol. 6-1 §.

Patienters ’och brukares rätt till information avspeglas i hälsopersonalens uppgiftsskyldighet enligt hälsopersonallagen 10 § , och kommunens skyldighet att se till att denna tillhandahålls, jfr hol 4-2 a § , hpl 16 § och sphl 3- 11 § . Hälsopersonalen ska ges möjlighet att följa upp sina uppgifter i sin verksamhet, jfr hpl 16 § .

En viktig del av tjänsten är kravet på rätt behandling. hol. § 4-1 redogörs för det krav på vederbörlig behandling, som hälsopersonal är skyldig att tillhandahålla enligt hpl 4 § . Vad som är att anse som försvarlig behandling måste beaktas specifikt i den enskilda situationen. Due diligence-kravet gäller dock från det att patienten ansöker, genom diagnos, behandling och vid fortsatt uppföljning.

Enligt 4-2 § finns krav på att säkerställa kvalitetsförbättringar i patient- och brukarsäkerheten. Detta för att skapa och upprätthålla skydd mot onödiga skador inom den tjänst som erbjuds.

Helsedirektoratet i Norge ska utveckla, sprida och upprätthålla nationella yrkesriktlinjer och riktlinjer som stödjer de uppsatta målen för vård- och omsorgstjänsten, jfr. hol. 12-5 § och sphl. 7-3 §. Riktlinjer och riktlinjer ska baseras på kunskap om god praxis och ska bidra till ständig förbättring av verksamheter och tjänster.

Därutöver ska de utveckla, sprida och upprätthålla nationella kvalitetsindikatorer som ett verktyg för styrning och kvalitetsförbättring inom specialisthälsovården och vård- och omsorgen samt som underlag för att patienter ska tillvarata sina rättigheter. Kvalitetsindikatorerna ska göras allmänt tillgängliga.

Sådana riktlinjer finns på direktoratets egen hemsida . Dessa skickas på remiss där relevanta aktörer efterfrågas om synpunkter. Momentum kan i detta sammanhang bidra till konkreta förslag på sådana vägledningar, samt påverka riktlinjerna för den behandling som erbjuds vår målgrupp. En sådan guide är gjord för amputation av övre extremitet (mer om detta här ), men inte amputation av nedre extremitet.

Ger tips

Behöver du och ditt länslag medel för att starta ett event? Eller vad sägs om ett projekt? Eller kanske behöver du medel och bidrag för att driva föreningen till vardags? I så fall kan du söka på flera ställen efter medel och bidrag till olika aktiviteter och eventuell drift av ditt länslag.

På Funkis kommer du till exempel att kunna söka medel genom att registrera mötesaktiviteter och allt du gör inom arbete i Momentum som kurs. Detta kan vara till fördel för flera av länslagen som kan behöva lite mer ekonomiskt bistånd och därmed kunna verka mer självständigt. Det som krävs för att bli godkänd som kurs är överföring av kompetens från ett skede till ett annat. Ett exempel på detta kan helt enkelt vara utbildning av nya styrelseledamöter genom den mötesverksamhet som bedrivs i organisationen. Eller att du deltar i en aktivitet där detta kan ske. För kreativa förslag kan du titta på Funkis egen hemsida här .

Behöver du hjälp med detta, eller helt enkelt behöver lite mer information, hittar du mer information och vägledning på Funkis egen hemsida här , eller så kan du kontakta Momentums sekreterare Liv Karin Søstuen via mejl: info@momentum.nu eller per telefon 40 00 43 60.

Om du vill söka medel på annat håll är du välkommen att granska en tillfällig lista vi i studiegruppen på Momentum har gjort. Vi tar gärna emot tips för att komplettera listan från alla länslag!

Tips på var du kan söka medel och bidrag från studiegruppen på Momentum

Vägledning för ansökningar till olika evenemang

Nedan kan du se exempel på ansökningar vi Momentum lämnat in för att få bidrag till olika evenemang. Ansökningarna är olika, men innehåller ofta många likheter som du gärna får med i din egen ansökan. Recensera gärna och använd detta som inspiration till ett nytt event!

Ladda ner:
Mall för brevpapper
Exempel på budget: Skidläger för amputerade
Exempel på tillämpning: Skidläger för amputerade
Exempel på budget: Med protes på tur
Exempel på användning: Med protes på tur

Behöver du vägledning och hjälp med detta är du välkommen att kontakta vår chefssekreterare Liv Karin Søstuen på mail: info@momentum.nu eller telefon: 40 00 43 60.