Du har rett til offentlig bistand og støtte

Som amputert har du mange ulike rettigheter  – avhengig av dine behov.

En amputasjon påvirker helse og økonomi og det er viktig for de fleste raskt å orientere seg i forhold til rettigheter om muligheter for offentlig støtte til behandling og tilrettelegging.

Det finnes hjelp å få. Noe hjelpeordninger er universielle og andre støtteordninger er behovsprøvd.

Les mer om dine rettigheter her

Post adresse

MOMENTUM –

FORENINGEN FOR AMPUTERTE, DYSMELISTER OG ORTOSEBRUKERE

Postboks 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss på

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu