Bil

Förmån för bil

Du kan ansöka om förmåner eller specialanpassning av bil genom nav . På sjukhuset eller i din hemkommun kan du kontakta en socialsekreterare eller någon från Nav som kan bistå med att ansöka om detta. Läs mer på Navs hemsidor . (det kommer mera)

Förnyelse av körkort

Du ansvarar för din lämplighet som förare när du kör bil. Om du har dysmeli, använder ortos eller amputerat arm och/eller ben kan detta påverka din förmåga att köra fordon.

Enligt 21 § vägtrafiklagen får ingen framföra eller försöka framföra fordon när han är i ett sådant skick att han inte kan anses lämplig att köra säkert. Föraren ska också ha tillräcklig rörlighet, jfr 24 § fjärde stycket .

Enligt föreskrifter om körkort mm 41 § är hälsokrav uppfyllda om rörligheten är tillräcklig för säker framförande av motorfordon. Vid bedömningen ska det bland annat läggas vikt vid om förmågan att framföra motorfordon på ett säkert sätt påverkas på grund av nedsatt koordinationsförmåga eller minskad kraft eller känslighet i arm eller ben, inklusive nedsatt grepp.

Om det finns anledning att tro att rörelsehindern kommer att förvärras eller är progressiv kan hälsointyg utfärdas med rekommendation om körkort i upp till ett år, eller för längre tid om vederbörande specialist rekommenderar det. Vid tveksamhet om huruvida hälsokravet enligt första stycket är uppfyllt får läkaren hänskjuta ärendet till landshövdingen, som kan begära förarbedömning av regionvägkontoret innan hälsointyg utfärdas.

Om en läkare har bedömt att en person inte uppfyller hälsokravet enligt första stycket och tillståndet är stabilt, inklusive att personen använder ortopedisk protes , beslutar regionvägkontoret, eventuellt vid genomförande av körbedömning, om körkort fortfarande kan beviljas och om det finns behov av användning av tilläggsutrustning eller annan anpassning av fordonet så att personen kan köra en motorfordon på ett trafiksäkert sätt.

Om du är tveksam, kontakta gärna din husläkare och/eller regionvägkontoret (trafikstation) för att få en ansökan och eventuell dokumentation innan du bokar en körlektion.

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu