Vad är fantomsmärta?

Kan man verkligen ha ont i en kroppsdel som inte finns? Ja, genom att ta bort en kroppsdel sker en dramatisk förändring av de signaler som hjärnan tar emot från kroppen.

Fantomsmärta tillhör gruppen av neuropatisk centraliserad kronisk smärta. På kroppskartan i hjärnan finns kroppsdelen trots att den inte längre är fysiskt närvarande och hjärnan minns smärta från själva skadetillfället/amputeringen.

Kroppen har en förmåga att lindra svår smärta, men vid amputationer fungerar det tvärtom, det orsakar en intensifiering av smärtan (sympatisk aktivering).

Vem har fantomsmärta?

Vissa besväras inte eller bara i liten grad av fantomsmärtor, andra upplever att smärtan gradvis avtar eller försvinner med tiden efter amputation. Vissa har olidlig smärta, mer eller mindre kontinuerliga, medan andra har liten eller ingen fantomsmärta som vanligt, medan andra upplever att det går i vågor med intensiva toppar och extrem smärta. Det finns inget definitivt svar på förekomsten och intensiteten av fantomsmärtor, inte heller vad som hjälper till att undvika och minska smärtan.

Hur undviker man fantomsmärta?

Med planerade amputationer på sjukhus finns goda möjligheter att undvika eller åtminstone minska fantomsmärtor. Den som ska opereras bör ha en smärtfri period på 3-4 dagar innan ingreppet i form av epidural och perifer anestesi för att minska och minimera förekomsten av fantomsmärtor. Traumatiska amputationer och akuta fall av smärta vid olycksfall bör behandlas med morfin eller andra opiater så snart som möjligt, både för att minska smärta och förekomsten av fantomsmärtor.

Det kan vara fördelaktigt att skilja de akuta kirurgiska ingreppen från de mer planerade som också i större utsträckning kan ta hänsyn till anpassningen av proteshylsan.

Kan fantomsmärta behandlas?

Det är inte så att det finns en behandling för fantomsmärta som fungerar i alla fall. Det man tycker är lugnande behöver inte nödvändigtvis hjälpa nästa person. Vissa människor har nytta av sjukgymnastik, TENS, akupunktur, avslappning och/eller hypnos. Vissa har god erfarenhet av att använda fantomsmärtlindrande liner vid protesanvändning och/eller fantomsmärtstillande rumpa utan protes, nattetid eller om man inte använder protes medan andra behöver smärtstillande medel som ordinerats av läkare/smärta klinik. Neurontin, Tegretol och Rivotrill är bland de mest använda, men vissa har så stark och intensiv fantomsmärta att man måste använda de starkaste smärtstillande som finns.

 

Var kan man få hjälp?

Bränn inte inuti med stor smärta. Om du lider av fantomsmärtor bör du be din husläkare remittera dig till en smärtklinik för en specialistkonsultation.

Eller kontakta Momentum på tel 40 00 43 60 eller info@momentum.nu så hänvisar vi dig så att du får den hjälp du behöver.

Alternativt kan du ställa frågor du har på Momentums sida på Facebook och inleda dialog där.

Du kan även kontakta oss om du är yrkesutövare eller anhörig till någon som har fantomsmärtor. Vi är tillgängliga.

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu