Protespassning för amputerade

Så går protesanpassning till

Processen för protespassning består av många steg. Det börjar vanligtvis snabbt efter amputationen.

Protesanpassning är en viktig del av rehabiliteringen och träningen efter operationen.

Efter att svullnaden i stumpen minskat kommer mätningar att göras för protesen, antingen genom gipsavgjutning eller skanning av stubben.

En testhylsa kommer vanligtvis att tillverkas så att ortopedingenjören kan se hur väl proteshylsan sitter på din stubbe. Behovet av justering av hylsan kommer att markeras och det kommer att arbetas med att justera protesen så att funktionen blir optimal.

Testning är viktigt vid protespassning

Utifrån detta görs en protes för provning som justeras och justeras så att protesen är bekväm och fungerar som den ska.

Detta test kan ske på protesverkstaden, på en utbildningsinstitution och/eller genom att ta med protesen hem för att testa den själv.

Om du undrar vilken typ av protes du skulle passa bäst med (enkel funktionell, kosmetisk, avancerad funktionell) eller har speciella önskemål om hur protesen ska se ut, (form, färg etc.) kan du prata med ortopeden ingenjör om detta.

Om du vill se hur olika proteser och proteskomponenter ser ut kan du antingen fråga din ortopedingenjör, eller så kan du kontakta Momentum för att prata med en erfaren protesanvändare.

Vill du veta om rättigheter relaterade till protesanpassning och vilka workshops som kan vara aktuella kan du läsa mer här .

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

mailto: info@momentum.nu