Släktingar

Att vara anhörig till en amputerad

Det kan vara utmanande att vara anhörig och som anhörig har man ofta många frågor och kanske ingen att prata med. Det är ofta mest fokus på det sjuka och de anhöriga kan komma i skymundan utan att vara medvetna om det.

Momentums kamrater för anhöriga

Att prata med någon som har erfarenhet från samma livssituation kan vara väldigt trevligt även för dig som anhörig.

Momentums kamrater för anhöriga kan vara bra supportrar. Du kan få någon att prata med om hur livet går med en protesanvändare, praktiska och känslomässiga utmaningar.

Vi har upplevt att känslor och reaktioner kan förändras med tiden. Vi kan vara bra lyssnare, hjälpa dig att titta på möjligheter, visa dig var du kan få råd och hjälp.

Släktingar kan känna skuld och vill ha tillbaka livet som det var förut. Eller vara osäker på vad som väntar.

Det är många reaktioner och det är naturligt. Genom att dela med oss av våra erfarenheter kan vi hjälpa anhöriga att se möjligheter snarare än hinder och att hitta lösningar. Man kan odla på sluttningar och kanske växa närmare varandra.

Vi vill hjälpa och inspirera under tiden som kommer.

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu