Smärta och obehag

Information

De flesta upplever smärta och obehag efter en amputation. Hos de flesta minskar smärtan gradvis och gradvis minskar. Nedan hittar du även information om smärtlindring efter amputation.

Individuell behandling och god hjälp är viktigt

Det finns individuella variationer och individuell bedömning och anpassning av behandlingsformen är därför viktig.

Kontakta Momentum eller prata med din sjukgymnast, husläkare och be om remiss till smärtmottagning

fantom smärta

Borttagning av en kroppsdel gör att signalerna som hjärnan får från kroppen förändras och gör att man känner smärta/obehag från den kroppsdel som inte längre finns. Detta är normalt och kallas fantomsmärta. Fantomsmärta upplevs olika och avtar vanligtvis gradvis, men inte alltid.

Trubbig smärta och nervsmärta

Du kan också uppleva trubbig smärta eller nervsmärta. Dessa smärtor avtar ofta eller försvinner med tiden och när du väl börjar använda protesen.

Lindring av smärta

Vissa har mer eller mindre ihållande smärta och det finns inget definitivt svar på hur smärta upplevs eller lindras.

Vissa tycker att sjukgymnastik är lugnande, andra har nytta av TNS (transkutan nervstimulering), akupunktur, avslappning, hypnos, medicinering, healing och/eller lyssna på musik i hörlurar för då kommer hjärnan att ”lyssna på musiken istället för smärtan”.

Vissa människor tycker att det är bra att ändra position på armen eller benet, stretcha eller öka aktiviteten något.

postadress

MOMENTUM –

FÖRENING AV AMPUTER, DYSMELISTER OCH ORTOS ANVÄNDARE

PO Box 49 Skøyen
0212 Oslo

Ring oss

+47 400 04 360

E-post:

info@momentum.nu