Frågeformulär om handproteser och grepp

Kandidatstudenter vid NTNU i Gjøvik gör en kandidatuppsats relaterad till handproteser och grepp. De vill därför göra en kort undersökning av användargrupper av handproteser, för att få en djupare inblick i utmaningarna och daglig användning av handproteser. Enkäten är anonym och de hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara på den då detta kan ge värdefull information för deras uppgift.

Kan du hjälpa dem med det?

Länk till frågeformulär:

https://goo.gl/forms/mHsb0JFaUMmgkWRc2