De gir amputerte et løft

Likepersoner klare til innsats
Påtroppende og erfarne likepersoner deltok i helgens kurs i Oslo. Her har fotografen fått samlet flertallet av dem. Foran fra venstre: Bjørn Røhne, Erik Haugen (ass. kursleder), Kjetil Bragstad, Merete Linde-Nielsen og Steinar Hansen. Bakenfor fra venstre: John Arne Rosenlund, Line Cathrine Miller, Mark Miller, Rolf E. Nilsen, Marit Havre-Nilssen, Vigdis Hansen, Arne Bredland, Liv Røhne, Nils Kåre Lohne-Fosserud og Arne Wilberg (kursleder). Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

 

Påtroppende likepersoner fikk førstegangsopplæring, mens etablerte likepersoner fikk oppfrisket sine kunnskaper …

Slik var det da Momentum nå i helgen (fredag 29. sept.–søndag 1. okt.) holdt et nytt i rekken av sine likepersonkurs, i et hotell på Helsfyr i Oslo.

En Momentum-likeperson er oftest en amputert som er godt tilbake i hverdagen og dermed har ballast til å møte en nyamputert for å bidra – ved å lytte og informere og inspirere – til at den nyamputerte ser lys i enden av tunnelen og finner veien ut.

Men en Momentum-likeperson kan også være pårørende til en amputert – en pårørende som har erfart at det ikke nødvendigvis er enkelt å leve nær på en amputert og dermed kan gi nyttige tips til nyamputertes pårørende.

Mye arbeid under likepersonkurset, men også gode måltider og mye hyggelig prat. Her ser vi en del av kursgjengen ved lørdagens lunsjbord. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.
Mye arbeid under likepersonkurset, men også gode måltider og mye hyggelig prat. Her ser vi en del av kursgjengen ved lørdagens lunsjbord. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Gjør livet godt …

Mye arbeid under likepersonkurset, men også gode måltider og mye hyggelig prat. Her ser vi en del av kursgjengen ved lørdagens lunsjbord. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Likepersonarbeidet er altså et slags gjør-livet-godt-for-andre-arbeid og er høyt prioritert i Momentum, foreningen for arm- og benprotesebrukere. Foreningen omfatter vel å merke også mennesker som bruker proteser av andre årsaker enn amputasjon.

Helgens likepersonkurs var det andre i en nå pågående serie slike kurs; det første ble holdt på senvinteren i år, det tredje skal holdes kommende februar.

Men Arne Wilberg, leder av Likepersonutvalget i Momentum, sier: «Blir interessen for stor, må vi kjøre enda et kurs.»

Uansett, det ligger i kortene at Momentum i fremtiden vil dra i gang nye serier av likepersonkurs, forklart både med et naturlig frafall av aktive likepersoner og med foreningens målsetting om at aktive likepersoner skal få sine kunnskaper oppfrisket hvert femte år.

Gode tilbakemeldinger

Denne målsettingen har et utgangspunkt i at myndighetene krever kvalitetssikring av likepersontjenesten i en forening som Momentum.

Wilberg sier seg viss på at likepersonarbeidet er nyttig og blir verdsatt av nyamputerte og pårørende: «Vi får veldig mange tilbakemeldinger på det, det er bare positivt, det vi hører.»

Momentum har grovt regnet 80 autoriserte likepersoner i dag og er ifølge Wilberg dermed godt skodd, selv om han ser at noen deler av landet har mindre god dekning enn andre.

Den ujevne fordelingen kan oppveies, forklarer Wilberg, ved at en likeperson fra et Momentum-lokallag kan bli sendt langt av gårde for å ta et oppdrag et sted der det ikke finnes en lokal likeperson som kan trå til.

f.

Les mer om likepersonsarbeidet i Momentum
Vil du møte en likeperson? Les mer her