Hederspris för en Momentum Veteran

Hans Emil Møller-Hansen tilldelas hederspriset av Kjetil Bragstad. Foto: Hans Hekneby Reinertsen.

Hans Emil Møller-Hansen, sedan många år förvaltare på nationell och lokal nivå i Momentum, hedrades i helgen med Momentum Hederspris.

Lördagens galamiddag under Momentums helgsamling i Tønsberg bjöd inte bara på en god måltid och mycket skoj, utan också den överraskning som var ett faktum när Momentums ledare Kjetil Bragstad talade, ropade ut Møller-Hansen och överlämnade utmärkelsen till honom – i gedigen applåder från de runt 60 helgdeltagarna vid matborden.

Bragstad berömde och tackade Møller-Hansen för ”stort engagemang inom organisationen” under ett antal år.

Møller-Hansen, låramputerad, har bland annat tjänstgjort en period som Momentums högsta chef.

Han tackade för äran han fick och sa ”Jag kommer att vara dum, jag”, tillade sedan att ”det här var oväntat”.

Den nya hederspristagaren berättade att han deltagit i ett Momentum-möte för första gången försommaren 2006, i Kristiansand, och han konstaterade att kamratarbete är en av de saker som har intresserat honom starkt genom åren, förklarade att ”det är viktigt att hjälpa varandra.”