Hva forventer DU av en ortopediingeniør?

Momentum er invitert av Kunnskapsdepartementet til å delta i et møte 7. mai hvor vi kan komme med innspill til hvilke forventninger våre medlemmer har til ortopediingeniørens kunnskap, ferdigheter, og egenskaper.

Etter Meld.St. 13, 2011-2012 og Meld. St. 16, 2016-2017 er det behov for bedre nasjonal styring for å sikre at studentene forberedes på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter i framtidens helse og velferdstjenester, samt å styrke kvalitet og relevans i alle helse og sosialfagutdanningene.

Kunnskapsdepartementet har opprettet en programgruppe for ortopediingeniørutdanning som skal utarbeide nasjonale retningslinje for utdanningen. Retningslinjen skal definere hva en ferdig utdannet ortopediingeniør skal kunne.

Hvilke forventninger har DU til dette?

Send oss dine forventninger slik at vi kan ta med dette videre i møtet med Kunnskapsdepartementet 7. Mai!

Innspill som kommer fram i møtet vil bli bearbeidet og tatt i betraktning i arbeidet med retningslinjene. Retningslinjen skal leveres til Kunnskapsdepartementet innen 1. nov. Retningslinjene vil deretter sendes på ordinær høring.

For mer informasjon, se nettsiden til prosjektet.

Ønsker du å delta på slike møter og engasjere deg i vårt arbeid? Les om hvordan du kan bli med her, eller ta kontakt med oss på info@momentum.nu, eller på vår facebook-side.

Legg igjen en kommentar