Hva skjer?

15.02
Vi ønsker å samles til en alpinhelg (snowboard og ski) på Hafjell 15.–17. februar 2019 Vi har med oss erfarne instruktører og sammen med Funkibator arrangerer vi en helg med mye moro. Samlingen inkluderer:
 • God oppfølging i liten gruppe (maks 20 deltakere)
 • Proffe instruktører med paraerfaring alpint
 • Heiskort i to dager
 • To netter med halvpensjon på Scandic Hafjell Hotell i dobbeltrom
 • Enkel lunsj i bakken
 • Mulighet for testing sit-ski
 • Campledelse v/ Geir Arne Hageland (Funkibator)
Det er mulighet for å leie utstyr. Gi oss beskjed, så kan vi tilrettelegge for en rask behandling. Medlemspris: kr 1950 p.p. Andre deltakere: kr 5450 p.p. Bli medlem i Momentum og få medlemspris på helgen! Medlemskap koster kr 350. Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her. Send påmelding på elektronisk skjema her eller mail til info@momentum.nu. Påmelding pr, mail skal inneholde: Navn, E-postadresse, Mobiltelefon, Alpint (Ja/Nei), Snowboard (Ja/nei) Leie utstyr (str. sko), Enkeltrom­ (Ja/Nei) og Medlem i Momentum (Ja/Nei) Påmeldingsfrist: 11. januar 2019. (OBS! Utsatt påmeldingsfrist til fredag 25. januar!) Vi foretrekker påmelding via påmeldingslink da dette letter arbeidet vårt. Din påmelding er ikke endelig før egenandel er betalt, faktura sendes fra Momentum. Bindende påmelding, egenandel refunderes ikke. Invitasjonen finner du her.
24.03

Invitasjon til Ridderuka 2019

Momentum ønsker å samle medlemmer som vil være med på Ridder­uka 24.–31. mars 2019. Derfor har vi leid leiligheter med en kapasitet på totalt 8 personer. Prisen forutsetter at det bor to på hvert rom. Det er både rom med dobbeltseng og med køyeseng. Vi må derfor vite om det er mulig for dere å ligge i overkøye. Leilighetene er med selvhushold og leies for hele uka. Deltakere betaler også for hele uka uavhengig av hvor lenge dere vil være der. NB! Dere må melde dere på alle aktiviteter i Ridderuka på egen hånd. Dette gjøres på www.ridderrennet.no innen 1. mars. Der kan dere også få ledsager (hjelper) hele uka og delta i konkurranser. Meld dere på og merk av for at dere fikser egen overnatting. Uka inkluderer:
 • Opphold i leiligheter på Stølstunet
 • Sengetøy og vask av leilighet
 • En middag ute (mat) i løpet av uken (onsdag eller torsdag)
 • Basisvarer til selvhushold
 • Campledelse v/ Geir Arne Hageland (Funkibator)
Medlemspris: kr 1950 p.p. Andre deltakere: kr 4950 p.p. Bindende påmelding. Innbetalt egenandel (blir fakturert) gjelder som bekreftelse. Bli medlem i Momentum og få medlemspris på helgen! Medlemskap koster kr 350. Link til elektronisk påmelding finner du her. Evt. kan du sende bindende påmelding på mail til info@momentum.nu Påmelding må inneholde følgende: Navn, e-postadresse, mobiltelefon, enkeltrom (Ja/Nei), kan sove i overkøye om rom med køyseng (Ja/nei) evt. allergier og medlem Momentum (Ja/Nei) Påmeldingsfrist: 8. februar 2019. Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her. Betaling av mottatt egenandelsfaktura bekrefter påmelding. Link til full invitasjon finner du her.
28.02

Momentum Øst kaller inn til årsmøte

Momentum Øst kaller inn til fylkesårsmøte hos FFO Akershus på Lørenskog torsdag 28. februar 2019 kl. 18.00–20.00. Adressen er Solheimveien 62 B, 3. et., Lørenskog Det blir enkel servering. Påmelding innen 21. februar til Steinar B. Hansen 
på tlf. 913 82 221 eller e-post: steinar@regnskapsnettet.no Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her. Dagsorden
 1. Åpning, herunder registrering av møtedeltakerne.
 2. Konstituering, herunder valg av møteleder, møtesekretær,  og to stemmeberettigede medlemmer,  som skal undertegne protokollen, samt tellekorps på to personer.
 3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
 4. Styrets årsberetning 2017-2018.
 5. Regnskap 2017-2018
 6. Enkeltsaker fremmet av medlemmer eller fylkesstyret.
 7. Handlingsplan for 2019.
 8. Budsjett 2019.
 9. Valg av styret (leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 4 varamedlemmer).
 10. Valg av valgkomite.
 11. Valg av delegater med vara til Landsmøtet.
 12. Valg av kandidater til styreverv i Momentum nasjonalt.
 13. Møtet heves.
Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Øst ihende senest 31. januar. Med vennlig hilsen styret for Momentum Øst
26.02
Momentum Sør kaller inn til fylkesårsmøte hos Blatchford Sørlandet, tirsdag 26. februar 2019 kl. 18.00. Adressen er Skibåsen 42 B, Sørlandsparken, Kristiansand Det vil bli litt informasjon fra Blatchford og hva de kan tilby. I tillegg vil leder i Sør informere litt om Momentum og vise noen bilder fra ulike arrangement han har deltatt på. Det blir enkel servering, Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her. Dagsorden
 1. Åpning, velkommen
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Årsberetning 2018
 5. Handlingsplan for 2019-2021
 6. Valg av Styre
 7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april
 8. Enkeltsaker/innkomne saker
Avslutning Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Sør ihende senest 4. februar. Påmelding innen 18. februar til Terje tlf. 91 59 54 66. Vel møtt! Med vennlig hilsen styret for Momentum Sør
23.02
Momentum Midt-Norge kaller inn til fylkesårsmøte hos AHM 12 Akutt-Hjerte-Lunge-Senteret i Trondheim, lørdag 23. februar 2019 kl. 13.00. Adressen er Prinsesse Kristinas gate 3, Trondheim Vi skal være i FFO sitt møterom og det ligger i 1. etg til høyre når du kommer inn hovedinngangen. Det er siste bygg på venstre hånd når du kjører nedover hovedgaten på sykehusområdet. Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her. Dagsorden
 1. Åpning, velkommen
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Årsberetning 2018
 5. Handlingsplan for 2019-2021
 6. Valg av Styre
 7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april
 8. Enkeltsaker/innkomne saker
Avslutning Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Midt-Norge ihende senest 2. februar. Påmelding innen 14. februar til Tor tlf. 46 63 06 42. Momentum Midt-Norge håper at det er flere som kommer på årsmøtet. Det er viktig med engasjement, og vi trenger tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Vel møtt! Med vennlig hilsen styret for Momentum Midt-Norge
23.02
Momentum Nord inviterer til årsmøte og en uforglemmelig weekend i Bodø med gamle og nye kjente. Det blir også avholdt likepersonkurs denne helgen. Litt praktisk informasjon: For styremøtedeltagere er det gratis opphold og kjøring vil bli dekket med kr. 3,50 pr. km. Billetter til offentlig transport dekkes. Reiseregning må skrives og kvitteringer må vedlegges. Utgifter for andre deltagere kan dekkes etter egne satser. Les mer her. Egenandel for oppholdet kr 500,-. Gi beskjed om du kommer fredag eller lørdag. Prisen inkluderer overnatting frokost, lunsj og middag. Drikke bestiller og gjør du opp selv. For informasjon om hotellet og adkomst se https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bodo/scandic-havet Bindende påmelding snarest og senest innen 1. februar til info@momentum.nu eller tlf. 4000 4360 og oppgi navn på deltakere­ (har du spesielle behov ift mat/allergi, rom/rullestol mv oppgi det samtidig). Gi beskjed om du ønsker årsmøtepapirer tilsendt.   Fredag 22. februar 17.00   Velkommen og informasjon om helgen 17.30   Kursstart for likepersonkurs og «mingling» for andre 19.00   Felles Middag   Lørdag 23. februar 09.00   Kursstart for likepersoner og erfaringsutveksling for andre 13.00   Lunsj 14.15   Samme som før lunsj 16.00   Årsmøte i Momentum Nord 19.30   Middag   Søndag 24. februar 09.00   Kursstart og erfaringsutvekling 11.00   Gruppeoppgaver/oppsummering 13.00   Lunsj Pauser etter behov, forbehold om endringer underveis.      DAGSORDEN for årsmøte
 1. Åpning, velkommen
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Årsberetning 2018
 5. Handlingsplan for 2019-2021
 6. Valg av Styre
 7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april
Avslutning Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Nord ihende senest 1. februar.   Hjertelig velkommen - Livsglad hilsen MOMENTUM NORD
23.02
Momentum Innlandet kaller inn til fylkesårsmøte på Hamar Bowling, lørdag 23. februar 2019 kl. 13.00 Adressen er Falsens gate 12 på Hamar Påmelding innen 10. februar til Momentum 4000 4360 eller Liv Karin Søstuen 47 02 10 94, slik at vi kan bestille mat til riktig antall. Servering etter årsmøte og deretter bowling kl. 15.00. Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her. Dagsorden
 1. Åpning, velkommen
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Årsberetning 2018
 5. Handlingsplan for 2019-2021
 6. Valg av Styre
 7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april
Avslutning Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Innlandet ihende senest 27. januar. Velkommen til en hyggelig dag på Hamar Bowling Med vennlig hilsen styret for Momentum Innlandet
19.02
Momentum Vest kaller inn til temakveld med påfølgende årsmøte hos Ortopediteknikk i Stavanger, tirsdag 19. februar 2019 kl. 18.00. Adressen er Breidablikkveien 3 B, 4017 Stavanger. Tema: Rettigheter ifm hjelpemidler, bolig og bil. To personer fra NAV hjelpemiddelsentral Rogaland kommer for å informere og svare på spørsmål. Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her. Dagsorden for årsmøtet
 1. Åpning, velkommen
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Årsberetning 2018
 5. Handlingsplan for 2019-2021
 6. Valg av Styre
 7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april
Avslutning Årsmøtet er åpent for alle, men kun betalende medlemmer har stemmerett. Det blir en enkel servering, derfor må vi vite hvem som kommer. Påmelding innen mandag 11. februar til l.vest@momentum.nu eller 99016692. Velkommen! Med vennlig hilsen styret for Momentum Vest
14.02
Momentum Sør-Øst kaller inn til fylkesårsmøte hos Teknomed i Sandefjord, torsdag 14. februar 2019 kl. 18.00. Adressen er Skolmar 13, 3232 Sandefjord Etter årsmøtet og bespisning vil fysioterapeut Ingrid Undstad forklare og vise oss øvelser og la oss prøve noe av utstyret hos Teknomed. Bindende påmelding innen 1. februar til Momentum 4000 4360 eller info@momentum.nu Reiseutgifter for deltagere kan dekkes ved lang eller kostbar reise etter egne satser. Les mer her. Dagsorden
 1. Åpning, velkommen
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Årsberetning 2018
 5. Handlingsplan for 2019-2021
 6. Valg av Styre
 7. Valg av årsmøtedelegater Momentum sitt landsmøte april
Avslutning Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Kun hovedmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Saker som vil behandles på årsmøte må være styret i Momentum Sør-Øst ihende senest 1. februar 2019. Se invitasjonen her. Velkommen til en hyggelig ettermiddag hos Teknomed Med vennlig hilsen styret for Momentum Sør-Øst
31.05
Det er nå klart for årets store happening!

Momentum Medlemsweekend

i Trondheim 31.05-02.06!

[gallery link="file" size="medium" ids="3485,3487,3488"] Momentum inviterer til medlemsweekend i Trondheim for sosialt samvær og morsomme aktiviteter. Vi har også i år invitert protese leverandører samt helse- og fagpersonell som du kan snakke med. Momentum weekendene er en viktig møteplass for å utveksle erfaringer og hygge seg i felleskap med gamle og nye venner.   Egenandelen per personlig medlem for hele weekenden er 1950,- pr. deltaker. Kostpris for utstillere/bedrifter kr 5290,- pr deltaker. Hvis du ikke er medlem kan medlemskap tegnes ved påmelding. Prisen inkluderer overnatting fredag-søndag med helpensjon. Drikke bestiller og gjør du opp selv.   Vi oppfordrer deltakere til å bestille transport (fly/buss) tidlig om du har behov for dette. Nærmeste flyplass er Trondheim Lufthavn Værnes.   Bindende påmelding snarest og senest innen 15.04.18.   Vi foretrekker påmelding via link på hjemmesiden www.momentum.nu da dette letter vårt arbeid. Evt. på mail til info@momentum.nu (Sender dere på mail, trenger vi samme info som i elektronisk påmeldingsskjema.) Påmelding finner dere her! For full invitasjon og program se her! Dersom du har lang særlig lang og/eller kostbar reisevei, har vi ordninger for dekning av utgifter til dette. Les gjerne mer her. Du kan også se mer informasjon om arbeidet til Sport og aktivitetsutvalget, samt video fra fjorårets weekend her. Du kan også ta kontakt på telefon 40 00 43 60 om du ønsker mer informasjon. Meld deg på allerede i dag for å sikre deg plass.   Hjertelig velkommen Livsglad hilsen MOMENTUM Sport og aktivitetsutvalg