Jan Henrik, ny leder i Momentum Sør-Øst


Jan Henrik – han reiste til sjøs, men ikke for å bli der. Foto: Hans Hekneby Reinertsen

Ny leder i Momentum Sør-Øst

Hans rulleblad forteller at han har seilt som maskinist i handelsflåten, at han senere ble landkrabbe og ingeniør og høyskolelektor, at han er far til to – og at han har noen tiårs erfaring som benamputert.

I februar ble Jan Henrik Nymoen valgt til leder i Momentum Sør-Øst, et av arm- og benprotesebrukerforeningen Momentums syv lokallag.

Momentum Sør-Øst dekker fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark. Jan Henrik overtok sjefsstolen etter Hans Emil Møller-Hansen.

Jan Henrik var ikke uten ledererfaring i Momentum-systemet:

Han hadde tidligere vært leder i et par år i det som het Momentum Vestfold og som gjennom en senere omorganisering kom til å inngå i et nytt lokallag, det som fikk navnet Momentum Sør-Øst.

Til sjøs skulle han

Jan Henrik er av 1944-årgang. Han ble født i Tønsberg og har forblitt vestfolding. Nå er han bosatt syd for Åsgårdstrand.

Da Jan Henrik vokste opp, lå det i kortene at han skulle til sjøs, for som han sier: «Jeg tilhører syvende generasjon av sjøfolk i min familie.»

Det var maskinist han ville bli, og det hørte med til utdannelsen at han, foruten å sitte på skolebenken, jobbet i tre år på skipsverft i hjembyen. Han jobbet som visergutt, blikkenslager, kobberslager, kobberrørlegger, motorarbeider, platearbeider …

Dermed visste han mye om skip og sjø før han stakk til havs. Han fikk etter hvert sertifikat som annenmaskinist, senere som førstemaskinist. Om bord i forskjellige skip seilte han på Nord- og Syd-Amerika, passerte Panamakanalen flere ganger, seilte på Amazonas og, lenger nord, på De store sjøer, han seilte i Middelhavet …

Så ble han landkrabbe

Senere tok han ingeniørutdannelse, kom til å arbeide med skipsautomasjon og maskinromsimulatorer, ble etter hvert høyskolelærer i maritime fag, så høyskolelektor …

Jan Henrik har vært særdeles aktiv innen folkedansen, både før og etter amputasjonen – den som fant sted i 1979, som følge av kreft i høyrebenet. Legene tok benet et godt stykke over kneet.

Momentum Sør-Øst har noen aktiviteter på programmet for de kommende måneder, i første omgang en utflukt 20. mai til Kongsberg, der bergverksmuseet skal besøkes og en god middag skal inntas.

Om sine ambisjoner generelt for lokallaget, sier Jan Henrik: «Jeg håper jo at vi får engasjert medlemmene mer enn jeg føler vi til nå har fått til.»

Tekst: Flemming Dahl

Legg igjen en kommentar