Kjetil Bragstad valdes till ny ledare


Den tillträdande Kjetil kommer med blommor till den avgående Nils-Odd. Till höger på bilden Merete Linde-Nielsen (nyvald till vice ordförande i styrelsen)
(Foto: HH Reinertsen)

En milstolpe passerad:

Kjetil applåderade som ny chef

Efter några år som ställföreträdande ledare i Momentum har Kjetil Bragstad tagit ett steg uppåt och blivit ledare för arm- och protesanvändarföreningen.


Text: F. Dahl // Foto: Hans H. Reinertsen


Nils-Odd och Kjetil då chefsbytet sker.
Nils-Odd och Kjetil då chefsbytet sker.

Det hade länge legat i korten att så skulle bli fallet, för efter ett par decennier som Momentums frontfigur hade Nils-Odd Tønnevold gjort klart att han ville ha en ersättare. I morse fick han det:

Under Momentums landsmöte 2017, som hölls i Oslo, applåderades Kjetil som Nils-Odds efterträdare, som ny styrelseordförande, den nya frontfiguren. Inga protester, många grattis.

Och stort tack och lovord förstås till Nils-Odd. Med undantag för ett par år – 2010–2012, då Han Emil Møller-Hansen var styrelseordförande – har han varit chef sedan Momentums tidigaste dagar.

En fortfarande aktiv medlem

Nils-Odd gjorde klart att han även fortsättningsvis kommer att vara aktiv Momentum-medlem – han kommer till exempel att kvarstå som chefredaktör för Momentum-tidningen Livsglede och fortsätta spela en central roll i föreningens samarbete med systerföreningar i andra länder, det samarbete han byggt upp .

Om han idag präglades av lite nostalgi? Nej, egentligen inte, det ville han. ”För mig är det här helt odramatiskt, det här handlar om att vi har byggt ett bra lag, och om att någon tar över stafettpinnen”, sa han till Livsglede och Momentums webbsidors reportrar.

Kommer inte att dra lasten ensam

Kjetil – som under tjänstgöring som soldat i Afghanistan 2007 tappade halva vänsterbenet – lämnade å sin sida inga heltäckande programförklaringar. Men han skickade ut en aldrig så liten signal att han inte tänker vara helt ensam om att säkerställa Momentums fortsatta utveckling. Till oss reportrar sa han så här:

”Jag tror att vi måste öka medvetenheten om att detta är ett partnerskap, att alla arbetar tillsammans och går i samma riktning, att regimen inte är en enda regering.”

I tysthet, men…

Riksmötet i Momentum är sakligt, det är ingen festlig tillställning. Se det som en förklaring till att chefsbytet går tyst och lugnt. Bortse inte från möjligheten att någon funderar på att markera chefsbytet med en lite mer touch av åska och smäll – hurra och tack till Nils-Odd, hurra och välkommen till Kjetil – vid lämplig tidpunkt senare i år.