Kjetil Bragstad valgt som ny leder


Den påtroppende Kjetil har med seg blomster til den avtroppende Nils-Odd. Til høyre i bildet, Merete Linde-Nielsen (nyvalgt som nestleder i styret)
(Foto: H.H. Reinertsen)

En milepæl passert:

Kjetil applaudert inn som ny sjef

Etter noen år som nestleder i Momentum, har Kjetil Bragstad tatt et steg oppover på stigen og blitt arm- og protesebrukerforeningens leder.


Tekst: F. Dahl // Foto: Hans H. Reinertsen


Nils-Odd og Kjetil idet sjefsskiftet finner sted.
Nils-Odd og Kjetil idet sjefsskiftet finner sted.

Det hadde lenge ligget i kortene at slik ville det bli, for etter et par tiår som Momentums frontfigur, hadde Nils-Odd Tønnevold gjort det klart at han ønsket avløsning. I formiddag fikk han det:

Under Momentums 2017-landsmøte, avholdt i Oslo, ble Kjetil applaudert inn som Nils-Odds etterfølger, som den nye styrelederen, den nye frontfiguren. Ingen protester, mange gratulasjoner.

Og mange takksigelser og lovord, naturligvis, til Nils-Odd. Han har med unntak av et par år – 2010–2012, da Han Emil Møller-Hansen var styreleder – vært sjef helt siden Momentums tidligste dager.

Et fortsatt aktivt medlem

Nils-Odd gjorde det klart at han fortsatt skal være et aktivt Momentum-medlem – han skal eksempelvis forbli ansvarlig redaktør i Momentum-bladet Livsglede og fortsatt spille en sentral rolle i foreningens samarbeid med søsterforeninger i andre land, det samarbeidet han selv har bygget opp.

Om han i dag var preget av litt nostalgi? Nei, egentlig ikke, ville han selv ha det til. «For meg er dette helt udramatisk, dette handler om at vi har bygd et godt team, og om at noen overtar stafettpinnen», sa han til Livsgledes og Momentum-nettsidenes reportere.

Vil ikke dra lasset alene

Kjetil – som under tjeneste som soldat i Afghanistan i 2007 mistet halve venstrebenet – leverte for sin del ingen omfattende programerklæringer. Men han sendte ut et aldri så lite signal om at han ikke har tenkt å være aldeles alene om å sørge for Momentums videre utvikling. Til oss reportere sa han det slik:

«Jeg tror vi må ha en bevisstgjøring på at dette er et samarbeid, at alle jobber sammen og drar i samme retning, at regimet ikke er slik at det er én som styrer.» 

I all stillhet, men …

Landsmøtet i Momentum er sakspreget, det er ingen festivitaspreget begivenhet. Se det som forklaring på at sjefsskiftet gikk stille og rolig for seg. Se ikke bort fra den mulighet at noen går med tanker om å markere sjefsskiftet med litt mer snev av dunder og brak – hurra og takk til Nils-Odd, hurra og velkommen til Kjetil – på et passende tidspunkt senere i år.

Legg igjen en kommentar