Likepersonene:


Gode likepersoner, stadig bedre likepersoner … Denne gjengen, som inkluderer godt erfarne og mindre erfarne likepersoner, var i helgen samlet til likepersonkurs i Oslo. De synes å ha det gøy. Kanskje frister bildet ikke-likepersoner til å bli likepersoner … (Foto: Hans Hekneby Reinertsen)

Pilarer i Momentums arbeid

Erfaringsutveksling er et viktig element når likepersoner i Momentum er samlet, poengterer Arne Wilberg, som er leder for foreningens likeperson- og pårørendeutvalg.

I kraft av sitt verv var Wilberg en av nøkkelpersonene da Momentum denne helgen, 10.–12. februar, arrangerte et i rekken av sine likepersonkurs i Oslo (for likepersoner og pårørendekontakter.)

På kurs som dette gjelder det for deltagerne å bli gode eller enda bedre likepersoner, slike som på vegne av Momentum møter nyamputerte for å lytte og informere og inspirere.

Puff i ryggen

Likepersonene skal kort sagt gi nyamputerte et puff i ryggen til å se og gripe muligheter til å komme inn i en god hverdag.

Å drive likepersontjeneste er opplest og vedtatt som en særdeles viktig oppgave for Momentum. Ja, likepersonansvarlig Wilberg sier at «dette er jo det viktigste vi driver med.»

Dermed er det klart at likepersonene er for pilarer å regne i Momentum-arbeidet.

Et likepersonkurs i Momentum-regi byr på grunnleggende kunnskap om hvordan en likeperson bør gå frem i møtet med en nyamputert. I tillegg gir det anledning til så å si å koble teori med virkelighet, ved at likepersoner utveksler erfaringer, forteller hverandre om hva de hver for seg har opplevd i møter med nyamputerte.

Erfaring som er «gull verdt»

Nils-Odd Tønnevold (Momentum-lederen) og Geir Bornkessel er blant de amputerte i Momentum som har mange års erfaring med å være likeperson, og under dette helgekurset var de blant dem som mindre erfarne likepersoner kunne finne det nyttig å lytte til.

Likepersonansvarlig Wilberg sier om Tønnevold og Bornkessel: «Det er klart at med den erfaringen de har, er de gull verdt for dem som står i startgropen som likepersoner.»

Momentum har ifølge Wilberg rundt 80 likepersoner rundt om i Norge, og et par titalls av dem deltok i helgens kurs på et hotell i Oslo.

Gjenoppfriskning hvert femte år

Wilberg forteller at gammelt likepersonkursmateriell nylig er blitt oppgradert, og at det til dels er inspirert av erfaringer som Momentum-representantene Kristin Holter-Sørensen og Nils-Odd Tønnevold tok med hjem til Norge fra et besøk i USA sist sommer (se artiklene Amerikansk håndbok for likepersoner og Samvær med amerikanske amputerte ga mersmak i Momentum-bladet Livsglede 3/2016).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) opererer fra en tid tilbake med regler som krever at en forening som Momentum kvalitetssikrer likepersontjenesten, og Wilberg sier at Momentum har fulgt opp dette ved å beslutte at etablerte likepersoner skal gjennom oppfriskningskurs hvert femte år.

Rollespill under helgens kurs i Oslo: Kristin Holter-Sørensen spiller nyamputert, Nils-Odd Tønnevold spiller likeperson. (Foto: Hans Hekneby Reinertsen)